Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tờ Rý Boss

  6 tháng trước

  Ellen gặp cậu nhóc 3 tuổi dễ thương Noah Ascano, cậu bé thể hiện hiểu biết ấn tượng về những quốc gia, bang, thủ đô và những biểu tượng của từng đất nước.

  Ellen met adorable 3-year-old Noah Ascano, who showed off his impressive knowledge of countries, states, capitals and national landmarks.

  Ellen gặp cậu nhóc 3 tuổi dễ thương Noah Ascano, cậu bé thể hiện hiểu biết ấn tượng về những quốc gia, bang, thủ đô và những biểu tượng của từng đất nước.

  Ellen met adorable 3-year-old Noah Ascano, who showed off his impressive knowledge of countries, states, capitals and national landmarks.

  2,888 người xem


  Bình luận (0)