Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Huong Nguyen

  5 tháng trước

  Màn gọi vốn ấn tượng nhất chương trình!

  -------------

  The best pitch ever for a new product!

  Màn gọi vốn ấn tượng nhất chương trình!

  -------------

  The best pitch ever for a new product!

  506 người xem


  Bình luận (0)