Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Livly Stevens

  4 tháng trước

  Phát hành 18 tháng 4, 2017
  Phần 1 tại đây: https://youtu.be/ATlila3e9dM
  Nếu bạn muốn xem nhiều video OverSimplified thường xuyên hơn nữa, vui lòng cân nhắc ủng hộ tôi trên Patreon:  https://www.patreon.com/OverSimple
   
  ***********************************************
  Published on April 18, 2017
   
  If you would like to see more OverSimplified on a more regular basis, please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/OverSimple
  Phát hành 18 tháng 4, 2017
  Phần 1 tại đây: https://youtu.be/ATlila3e9dM
  Nếu bạn muốn xem nhiều video OverSimplified thường xuyên hơn nữa, vui lòng cân nhắc ủng hộ tôi trên Patreon:  https://www.patreon.com/OverSimple
   
  ***********************************************
  Published on April 18, 2017
   
  If you would like to see more OverSimplified on a more regular basis, please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/OverSimple

  365 người xem


  Bình luận (0)