Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thùy Vân

  8 tháng trước

  Coldplay & Big Sean - Miracles (Someone Special)

  Taken from the Kaleidoscope EP. Get the EP now: https://parlopho.ne/KaleidoscopeEP.

  Follow Coldplay:
  http://coldplay.com/
  https://www.facebook.com/coldplay/
  https://twitter.com/coldplay
  https://www.instagram.com/coldplay

  Final Credits:
  Production Company: Pulse Films
  Director: Ben Mor
  Executive Producer: Alli Maxwell
  Producer: Adriana Cebada Mora
  Cinematographer: Todd Heater
  B-Cam: Jamie Lagerhausen & Simon Steuri
  Editor: Patrick Tuck Post
  Supervisor: Dina Ciccotello
  VFX supervisor (Los Angeles) - Uzi Mor
  VFX supervisor (Tel Aviv) - Yaron Yashinski
  Visual Effects by Yashinski Studio: Shay Wax, Elad Naim, Or Terry

  Coldplay & Big Sean - Miracles (Someone Special)

  Taken from the Kaleidoscope EP. Get the EP now: https://parlopho.ne/KaleidoscopeEP.

  Follow Coldplay:
  http://coldplay.com/
  https://www.facebook.com/coldplay/
  https://twitter.com/coldplay
  https://www.instagram.com/coldplay

  Final Credits:
  Production Company: Pulse Films
  Director: Ben Mor
  Executive Producer: Alli Maxwell
  Producer: Adriana Cebada Mora
  Cinematographer: Todd Heater
  B-Cam: Jamie Lagerhausen & Simon Steuri
  Editor: Patrick Tuck Post
  Supervisor: Dina Ciccotello
  VFX supervisor (Los Angeles) - Uzi Mor
  VFX supervisor (Tel Aviv) - Yaron Yashinski
  Visual Effects by Yashinski Studio: Shay Wax, Elad Naim, Or Terry

  1,100 người xem


  Bình luận (0)