Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Linh

  3 tháng trước

  Liệu bạn có thế nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành từ ngoài không gian? Liệu chúng ta chỉ có thể sử dụng 10% sức mạnh não bộ? Đây là 15 sự thật đằng sau 15 lời nói dối mà trường học đã nói với bạn

  ____

  Can you see the Great Wall from space? Do we only use 10 percent of our brainpower? Here is the truth behind 15 lies your school tol you

  Liệu bạn có thế nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành từ ngoài không gian? Liệu chúng ta chỉ có thể sử dụng 10% sức mạnh não bộ? Đây là 15 sự thật đằng sau 15 lời nói dối mà trường học đã nói với bạn

  ____

  Can you see the Great Wall from space? Do we only use 10 percent of our brainpower? Here is the truth behind 15 lies your school tol you

  803 người xem


  Bình luận (0)