Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  7 tháng trước

  Platform Revolution - Cuộc cách mạng nền tảng kết nối, bài nói chuyện của Sangeet Paul Choudary tại Social Business Forum, 2016. Quyển sách Platform Revolution đã được dịch sang tiếng Việt. Xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/cuoccachmangnentang

  -----------------------------------------------------------------------------

  Website: http://lifehack.vn

  Facebook: https://www.facebook.com/lifehack4vn/

  Platform Revolution - Cuộc cách mạng nền tảng kết nối, bài nói chuyện của Sangeet Paul Choudary tại Social Business Forum, 2016. Quyển sách Platform Revolution đã được dịch sang tiếng Việt. Xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/cuoccachmangnentang

  -----------------------------------------------------------------------------

  Website: http://lifehack.vn

  Facebook: https://www.facebook.com/lifehack4vn/

  357 người xem


  Bình luận (0)