Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thùy Giang

  7 tháng trước

  Chúng ta luôn nói rằng không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng không may mắn thay, chúng ta vấn luôn làm như vây! Trên trong tế, trong khoảng 10-15 giây đầu, cách mà chúng ta đối xử với một người quyết định anh ấy hay cô ấy có cảm tình hoặc tin tưởng chúng ta hay khong.

  Ấn tượng đầu tiên của bạn trong buổi phỏng vấn công việc có lẽ sẽ quyết định liệu bạn có nhận được công việc đó.

  Không tin tôi sao?

  Bạn đã bao giờ đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó chưa? Đương nhiên, đó là cách chúng ta thường hay cư xử với mọi người? Nếu họ ưa nhìn và thu hút, chúng ta cho rằng họ là người tốt.

  Thật ra, điều đó không đúng, nhưng bạn không thể thay đổi gì, vậy sao lại không chúng ta không tìm ra những ưu điểm của việc đó!

  Cho dù bạn muốn gây ấn tượng với ai đó hay tạo dựng mối quan hệ, bạn có thể lấy được niềm tin của họ đơn giản từ ấn tượng đầu tiên.

  Vậy hãy xem 5 cách để làm điều đó. Làm thế nào để nói chuyện được với bất cứ ai: https://www.youtube.com/watch?v=jLn0c...

  Làm thế nào để thu hút ai đó: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqvv...

  Cuốn sách yêu thích của tôi về tiên bạc: http://amzn.to/2sKagCc

  Nhận 2 cuốn audio book: http://amzn.to/2sf9dqc

  Để có thêm nhiều chủ đề hơn:

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  ------------------------------------------------------------------------

  We always say that we shouldn’t judge people base on how they look, but unfortunately, we do that all the time! In fact, in the first 10 to 15 seconds, the person we are dealing with decides whether he or she likes us or trust us.

  The first impression that you give in your job interview for example will probably decide whether you will get the job or not.

  Don’t believe me?

  Have every judged the book by its cover? of course, and thats what we do with people? if they look nice and attractive, we assume that they are good honest people.

  Ideally thats not right, but there is nothing much you can do about it, so why not take advantage out of it! 

  Whether you want to impress someone or make a deal, you can gain their trust by simply giving them a great first impression about yourself!

  So lets take a look at 5 ways to do that! How to talk to anyone: https://www.youtube.com/watch?v=jLn0c...

  How to attract anyone: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqvv...

  My Favorite Book about money: http://amzn.to/2sKagCc

  Get 2 Free Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

  For More Great Content:

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  Chúng ta luôn nói rằng không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng không may mắn thay, chúng ta vấn luôn làm như vây! Trên trong tế, trong khoảng 10-15 giây đầu, cách mà chúng ta đối xử với một người quyết định anh ấy hay cô ấy có cảm tình hoặc tin tưởng chúng ta hay khong.

  Ấn tượng đầu tiên của bạn trong buổi phỏng vấn công việc có lẽ sẽ quyết định liệu bạn có nhận được công việc đó.

  Không tin tôi sao?

  Bạn đã bao giờ đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó chưa? Đương nhiên, đó là cách chúng ta thường hay cư xử với mọi người? Nếu họ ưa nhìn và thu hút, chúng ta cho rằng họ là người tốt.

  Thật ra, điều đó không đúng, nhưng bạn không thể thay đổi gì, vậy sao lại không chúng ta không tìm ra những ưu điểm của việc đó!

  Cho dù bạn muốn gây ấn tượng với ai đó hay tạo dựng mối quan hệ, bạn có thể lấy được niềm tin của họ đơn giản từ ấn tượng đầu tiên.

  Vậy hãy xem 5 cách để làm điều đó. Làm thế nào để nói chuyện được với bất cứ ai: https://www.youtube.com/watch?v=jLn0c...

  Làm thế nào để thu hút ai đó: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqvv...

  Cuốn sách yêu thích của tôi về tiên bạc: http://amzn.to/2sKagCc

  Nhận 2 cuốn audio book: http://amzn.to/2sf9dqc

  Để có thêm nhiều chủ đề hơn:

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  ------------------------------------------------------------------------

  We always say that we shouldn’t judge people base on how they look, but unfortunately, we do that all the time! In fact, in the first 10 to 15 seconds, the person we are dealing with decides whether he or she likes us or trust us.

  The first impression that you give in your job interview for example will probably decide whether you will get the job or not.

  Don’t believe me?

  Have every judged the book by its cover? of course, and thats what we do with people? if they look nice and attractive, we assume that they are good honest people.

  Ideally thats not right, but there is nothing much you can do about it, so why not take advantage out of it! 

  Whether you want to impress someone or make a deal, you can gain their trust by simply giving them a great first impression about yourself!

  So lets take a look at 5 ways to do that! How to talk to anyone: https://www.youtube.com/watch?v=jLn0c...

  How to attract anyone: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqvv...

  My Favorite Book about money: http://amzn.to/2sKagCc

  Get 2 Free Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

  For More Great Content:

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  397 người xem


  Bình luận (0)