Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Việt Phương

  7 tháng trước

  Nói chuyện với người lạ là một trong những việc mọi người thấy rất sợ. Nhưng sự thật là trong cuộc sống, nếu bạn không có kĩ năng giao tiếp tốt, bạn sẽ không tiến xa được cả trong công việc lẫn các mối quan hệ. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một số ý tưởng yêu thích từ cuốn sách: " Cách nói chuyện với mọi người mọi lúc mọi nơi" của tác giả Larry King. Video này dạy bạn 3 kĩ năng bắt đầu giao tiếp với người lạ và 3 nguyên tắc của mọi cuộc hội thoại.

  Cách đọc vị người khác: https://www.youtube.com/watch?v=Lh96x... 

  Cách hấp dẫn người khác: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqvv... 

  Tìm Audio book tại: http://amzn.to/2sf9dqc

  Liên hệ với chúng tôi tại: Instagram: https://goo.gl/vzBDdg Facebook: https://goo.gl/DZmAeM Twitter: https://goo.gl/6gvG4T   

  ------------------------------------------------------------------------

  Talking to strangers is one things that a lot of people find scary! but the truth about life is that, if you don’t have good social skills, you are not going to go far, weather its in business or relationships. So let me share with you some of my favourite ideas from the book, how to talk to anyone, anytime, anywhere by Larry king. This video will teach you 3 techniques to start a conversation with any stranger and will teach you 3 main rules of every conversation.

  How TO Read Anyone: https://www.youtube.com/watch?v=Lh96x...

  How To Attract Anyone: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqvv...

  Best Place To Get Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

  For More Great Content: Instagram: https://goo.gl/vzBDdg Facebook: https://goo.gl/DZmAeM Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  Nói chuyện với người lạ là một trong những việc mọi người thấy rất sợ. Nhưng sự thật là trong cuộc sống, nếu bạn không có kĩ năng giao tiếp tốt, bạn sẽ không tiến xa được cả trong công việc lẫn các mối quan hệ. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một số ý tưởng yêu thích từ cuốn sách: " Cách nói chuyện với mọi người mọi lúc mọi nơi" của tác giả Larry King. Video này dạy bạn 3 kĩ năng bắt đầu giao tiếp với người lạ và 3 nguyên tắc của mọi cuộc hội thoại.

  Cách đọc vị người khác: https://www.youtube.com/watch?v=Lh96x... 

  Cách hấp dẫn người khác: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqvv... 

  Tìm Audio book tại: http://amzn.to/2sf9dqc

  Liên hệ với chúng tôi tại: Instagram: https://goo.gl/vzBDdg Facebook: https://goo.gl/DZmAeM Twitter: https://goo.gl/6gvG4T   

  ------------------------------------------------------------------------

  Talking to strangers is one things that a lot of people find scary! but the truth about life is that, if you don’t have good social skills, you are not going to go far, weather its in business or relationships. So let me share with you some of my favourite ideas from the book, how to talk to anyone, anytime, anywhere by Larry king. This video will teach you 3 techniques to start a conversation with any stranger and will teach you 3 main rules of every conversation.

  How TO Read Anyone: https://www.youtube.com/watch?v=Lh96x...

  How To Attract Anyone: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqvv...

  Best Place To Get Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

  For More Great Content: Instagram: https://goo.gl/vzBDdg Facebook: https://goo.gl/DZmAeM Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  1,727 người xem


  Bình luận (0)