Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Kim Anh

  4 tháng trước

  Đầu tư khá phức tạp đối với nhiều người và lí do thì đơn giản: đa số không có biết đầu tư như thế nào. Đầu tư cũng như những môn học khác, nó cần thời gian để hiểu nhưng điểm khác biệt là nó ảnh hưởng tất cả chúng ta bởi vì ai cũng yêu tiền. Video này phân tích việc đầu tư, giải thích nó một cách đơn giản và nếu bạn đã từng nghe, bạn sẽ hiểu được nó.

  Giải thích cho thu nhập thụ động https://www.youtube.com/watch?v=VwRCZ...

  Ba quy tắc kiếm tiền https://www.youtube.com/watch?v=TIHRd...

  Sách yêu thích của tôi về thu nhập thụ động http://amzn.to/2sKagCc

  Nơi lấy bản sách nghe http://amzn.to/2sf9dqc

  Để xem thêm nhiều nội dung hấp dẫn 

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  ------------------------------------------

  Investing is very complicated to alot of people and the reason is simple. Most people just have no idea how to invest. Investing is like any other subject, takes little time to understand, but the only difference is that, it effects us all because we all love money. This video breaks down investment, explains it in simple words that even if you never head of it before, you will understand it. 

  Passive Income Explained: https://www.youtube.com/watch?v=VwRCZ...

  Top 3 rules to make money: https://www.youtube.com/watch?v=TIHRd...

  My Favorite Passive income book: http://amzn.to/2sKagCc

  Best Place To Get Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

  For More Great Content:

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  Đầu tư khá phức tạp đối với nhiều người và lí do thì đơn giản: đa số không có biết đầu tư như thế nào. Đầu tư cũng như những môn học khác, nó cần thời gian để hiểu nhưng điểm khác biệt là nó ảnh hưởng tất cả chúng ta bởi vì ai cũng yêu tiền. Video này phân tích việc đầu tư, giải thích nó một cách đơn giản và nếu bạn đã từng nghe, bạn sẽ hiểu được nó.

  Giải thích cho thu nhập thụ động https://www.youtube.com/watch?v=VwRCZ...

  Ba quy tắc kiếm tiền https://www.youtube.com/watch?v=TIHRd...

  Sách yêu thích của tôi về thu nhập thụ động http://amzn.to/2sKagCc

  Nơi lấy bản sách nghe http://amzn.to/2sf9dqc

  Để xem thêm nhiều nội dung hấp dẫn 

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  ------------------------------------------

  Investing is very complicated to alot of people and the reason is simple. Most people just have no idea how to invest. Investing is like any other subject, takes little time to understand, but the only difference is that, it effects us all because we all love money. This video breaks down investment, explains it in simple words that even if you never head of it before, you will understand it. 

  Passive Income Explained: https://www.youtube.com/watch?v=VwRCZ...

  Top 3 rules to make money: https://www.youtube.com/watch?v=TIHRd...

  My Favorite Passive income book: http://amzn.to/2sKagCc

  Best Place To Get Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

  For More Great Content:

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  678 người xem


  Bình luận (0)