Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thanh Mai

  4 tháng trước

  Đi tìm đam mê có lẽ là một trong những điều tuyệt nhất sẽ đến với bạn. Nhiều người sống rồi chết đi mà không hề biết tới những điều họ thật sự đam mê. Nếu bạn không có động lực hay cảm hứng, đó là vì bạn chưa biết chính xác điều bạn yêu thích. Video này sẽ dạy bạn cách để khám phá ra điều ấy!

  --------------------------

  Finding your passion is probably one the best things that could possibly happen to you. Most people live and die without even knowing what they are really passionate about. If you are not motivated or inspired that's probably because you don't know what exactly you are passionate about. This video will teach you how to discover it!

  Đi tìm đam mê có lẽ là một trong những điều tuyệt nhất sẽ đến với bạn. Nhiều người sống rồi chết đi mà không hề biết tới những điều họ thật sự đam mê. Nếu bạn không có động lực hay cảm hứng, đó là vì bạn chưa biết chính xác điều bạn yêu thích. Video này sẽ dạy bạn cách để khám phá ra điều ấy!

  --------------------------

  Finding your passion is probably one the best things that could possibly happen to you. Most people live and die without even knowing what they are really passionate about. If you are not motivated or inspired that's probably because you don't know what exactly you are passionate about. This video will teach you how to discover it!

  445 người xem


  Bình luận (0)