Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Vy Phan

  4 tháng trước

  Trì hoãn là một trong những vấn đề thường gặp nhất mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Ta có thời gian và tinh lực nhưng ta vẫn để nhiều việc phải xử lý sau. Video này sẽ dạy bạn cách tốt nhất có thể để bạn đánh bại sự trì hoãn một lần cho mãi mãi. 3 bước đơn giản này là đủ để không bao giờ phải lo lắng về nó nữa.

  ----------------------------

  Procrastination is one of the most common problems that we all face. We have time and energy but we still leave a lot of things to later. This video teaches you the best way possible to defeat procrastination once for all. The 3 simple steps  are enough to never worry about it again.

   

  Trì hoãn là một trong những vấn đề thường gặp nhất mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Ta có thời gian và tinh lực nhưng ta vẫn để nhiều việc phải xử lý sau. Video này sẽ dạy bạn cách tốt nhất có thể để bạn đánh bại sự trì hoãn một lần cho mãi mãi. 3 bước đơn giản này là đủ để không bao giờ phải lo lắng về nó nữa.

  ----------------------------

  Procrastination is one of the most common problems that we all face. We have time and energy but we still leave a lot of things to later. This video teaches you the best way possible to defeat procrastination once for all. The 3 simple steps  are enough to never worry about it again.

   

  756 người xem


  Bình luận (0)