Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Nguyễn Thục Nam

  4 tháng trước

  Không ai thích bị chỉ trích và thật không may đó là điều chúng ta không thể tránh được trong cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm bất cứ điều gì với nó. Thực tế, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo thành lợi thế của chúng ta. Hãy xem làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những lời chỉ trích như một ông chủ

  -----------------

  No body likes to be criticised, and unfortunately thats something we cant avoid. But that doesn't mean we can't do anything about it, in fact we can use it to our advantage. So lets see how can we handle criticism like a boss.

  Không ai thích bị chỉ trích và thật không may đó là điều chúng ta không thể tránh được trong cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm bất cứ điều gì với nó. Thực tế, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo thành lợi thế của chúng ta. Hãy xem làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những lời chỉ trích như một ông chủ

  -----------------

  No body likes to be criticised, and unfortunately thats something we cant avoid. But that doesn't mean we can't do anything about it, in fact we can use it to our advantage. So lets see how can we handle criticism like a boss.

  662 người xem


  Bình luận (0)