Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Hầu hết chúng ta đều phải đấu tranh để thức dậy mỗi sáng, thậm chí khi chúng ta đã thức dậy sau khi đồng hồ báo thức reo rất nhiều lần, chúng ta vẫn cảm thấy thiếu động lực và lười biếng. Điều duy nhất chúng ta ước lúc đó là tiếp tục ngủ. Không phải vì chúng ta cần ngủ nhiều hơn mà là vì chúng ta đang làm vài điều sai. Video này sẽ chỉ bạn những chiến lược và làm thế nào để thức dậy sớm và biến một ngày của bạn trở nên siêu năng suât.

  --------------------------------

  Most of us struggle to wake up morning, even when we wake up after snoozing our alarm many times, we still feel demotivated and lazy. The only thing we wish at that moment is to continue to sleeping. That's not because we need more sleep but rather because we are doing few things wrong. This video will teach strategies and how start waking up early morning and making your day super productive.

  Checkout:
  How To wake up early every day
  https://www.youtube.com/watch?v=wGdds...

  How to fall asleep fast:
  https://www.youtube.com/watch?v=9aC9x...

  For More Great Content:
  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg
  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM
  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  Hầu hết chúng ta đều phải đấu tranh để thức dậy mỗi sáng, thậm chí khi chúng ta đã thức dậy sau khi đồng hồ báo thức reo rất nhiều lần, chúng ta vẫn cảm thấy thiếu động lực và lười biếng. Điều duy nhất chúng ta ước lúc đó là tiếp tục ngủ. Không phải vì chúng ta cần ngủ nhiều hơn mà là vì chúng ta đang làm vài điều sai. Video này sẽ chỉ bạn những chiến lược và làm thế nào để thức dậy sớm và biến một ngày của bạn trở nên siêu năng suât.

  --------------------------------

  Most of us struggle to wake up morning, even when we wake up after snoozing our alarm many times, we still feel demotivated and lazy. The only thing we wish at that moment is to continue to sleeping. That's not because we need more sleep but rather because we are doing few things wrong. This video will teach strategies and how start waking up early morning and making your day super productive.

  Checkout:
  How To wake up early every day
  https://www.youtube.com/watch?v=wGdds...

  How to fall asleep fast:
  https://www.youtube.com/watch?v=9aC9x...

  For More Great Content:
  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg
  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM
  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  1,862 người xem


  Bình luận (0)