Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Minh Huệ

  6 tháng trước

  Vậy là bạn đã được hẹn phỏng vấn, tất nhiên bạn đang háo hức được nhận việc, nhưng đồng thời, bạn cũng lo lắng.

  Vì thế, bạn tìm trên mạng những bí quyết chinh phục buổi phỏng vấn. Và tất cả những gì bạn nhận được là: mặc đẹp, đừng quên tắm rửa và nhớ cạo râu cũng như vài thứ lặt vặt khác mà bạn đã biết rồi.

  Điều bạn thực sự muốn biết là: Bạn nên và không nên làm gì trong suốt buổi phỏng vấn để nhận được việc và đây là mục đích chính xác của video này. Tôi hứa nếu làm theo năm bí quyết sau, bạn gần như sẽ nhận được việc. Bạn sẽ phá sản nếu đầu tư vào đây:

  https://www.youtube.com/watch?v=j79li...

  Bạn sẽ mãi nghèo nàn nếu tiếp tục suy nghĩ như thế này:

  https://www.youtube.com/watch?v=JbAwA...

  Nhận 2 Sách Nghe Miễn phí tại: http://amzn.to/2sf9dqc

  Để truy cập nhiều nội dung thú vị hơn!

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  . So you have got an interview, of course you are excited to get that job, but at the same you are nervous,

  So you searched the internet to find some tips on how to crush your job interview, and all what you get is that, dress well, don't forget to shower, make sure you shave and other crap that you already know.

   What you want to know is, what should you do and should not during the interview to get that job and thats exactly what this video will be about. I promise you that if you follow these 5 tips,

  you will most likely get that job. you will go broke if you invest here: https://www.youtube.com/watch?v=j79li...

  You Will stay poor if you keep thinking like this: https://www.youtube.com/watch?v=JbAwA...

  Get 2 Free Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

  For more great content!

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

   

  Vậy là bạn đã được hẹn phỏng vấn, tất nhiên bạn đang háo hức được nhận việc, nhưng đồng thời, bạn cũng lo lắng.

  Vì thế, bạn tìm trên mạng những bí quyết chinh phục buổi phỏng vấn. Và tất cả những gì bạn nhận được là: mặc đẹp, đừng quên tắm rửa và nhớ cạo râu cũng như vài thứ lặt vặt khác mà bạn đã biết rồi.

  Điều bạn thực sự muốn biết là: Bạn nên và không nên làm gì trong suốt buổi phỏng vấn để nhận được việc và đây là mục đích chính xác của video này. Tôi hứa nếu làm theo năm bí quyết sau, bạn gần như sẽ nhận được việc. Bạn sẽ phá sản nếu đầu tư vào đây:

  https://www.youtube.com/watch?v=j79li...

  Bạn sẽ mãi nghèo nàn nếu tiếp tục suy nghĩ như thế này:

  https://www.youtube.com/watch?v=JbAwA...

  Nhận 2 Sách Nghe Miễn phí tại: http://amzn.to/2sf9dqc

  Để truy cập nhiều nội dung thú vị hơn!

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  . So you have got an interview, of course you are excited to get that job, but at the same you are nervous,

  So you searched the internet to find some tips on how to crush your job interview, and all what you get is that, dress well, don't forget to shower, make sure you shave and other crap that you already know.

   What you want to know is, what should you do and should not during the interview to get that job and thats exactly what this video will be about. I promise you that if you follow these 5 tips,

  you will most likely get that job. you will go broke if you invest here: https://www.youtube.com/watch?v=j79li...

  You Will stay poor if you keep thinking like this: https://www.youtube.com/watch?v=JbAwA...

  Get 2 Free Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc

  For more great content!

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

   

  309 người xem


  Bình luận (0)