Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Việt Phương

  7 tháng trước

  • Chúng ta nghe điều này nhiều lắm rồi: Thói quen buổi sáng cực quan trong. Cho dù đó là việc ba mẹ mình nói bữa sáng tịnh sạng quan trọng thế nào,hoặc tá bài báo trực tuyến nói về những thói quen buổi sáng tốt nhất.Ý tưởng rằng hiệu quả rất quan trọng khi ta bắt đầu ngày mới chính là một sự phản chiếu. Câu hỏi thực sự là liệu có hay không chứng cứ khoa học nhằm chứng minh những tuyên bố này. Điều gì xảy ra với não khi ta vừa thức dậy? Điều đó ảnh hưởng đến thói quan ban sáng ra sao?
  • Bài viết gốc: https://www.psych2go.net/psychology-m...
  • Kịch bản: Lazolia Buzuzi
  • Lồng tiếng: Jim Monteforte
  • Hình ảnh: Joleen Oltmanns
  • Chỉnh sửa phản hồi: Risha Maes
  • Quản lý dự án: Erin Bogo 
  • Sản xuất: Psych2Go.
  • Liên hệ với Psych2go qua: http://youtube.com/psych2go , http://psych2go.net , http://twitter.com/psych2go ,http://twitter.com/psych2go ,  http://psych2go.me
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • We’ve head it time and time again: Morning routines are very important. Whether it’s our parents telling us how crucial a hearty breakfast is, or various online articles that talk about “the best morning routines,” the notion that efficiency is crucial when we start our day is a much echoed one. But the real question is whether or not there is actually any science behind these claims. What is happening to our brains when we first wake up? How does that effect our morning routines?
  • Original Article: https://www.psych2go.net/psychology-m...
  • Script: Lazolia Buzuzi
  • Voice Over: Jim Monteforte
  • Animation: Joleen Oltmanns
  • Feedback Editor: Risha Maes
  • Project Manager: Erin Bogo
  • Producer: Psych2Go
  • More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go Website: http://psych2go.net Twitter: http://twitter.com/psych2go Facebook: http://facebook.com/psych2go Tumblr:  http://psych2go.me
  • Chúng ta nghe điều này nhiều lắm rồi: Thói quen buổi sáng cực quan trong. Cho dù đó là việc ba mẹ mình nói bữa sáng tịnh sạng quan trọng thế nào,hoặc tá bài báo trực tuyến nói về những thói quen buổi sáng tốt nhất.Ý tưởng rằng hiệu quả rất quan trọng khi ta bắt đầu ngày mới chính là một sự phản chiếu. Câu hỏi thực sự là liệu có hay không chứng cứ khoa học nhằm chứng minh những tuyên bố này. Điều gì xảy ra với não khi ta vừa thức dậy? Điều đó ảnh hưởng đến thói quan ban sáng ra sao?
  • Bài viết gốc: https://www.psych2go.net/psychology-m...
  • Kịch bản: Lazolia Buzuzi
  • Lồng tiếng: Jim Monteforte
  • Hình ảnh: Joleen Oltmanns
  • Chỉnh sửa phản hồi: Risha Maes
  • Quản lý dự án: Erin Bogo 
  • Sản xuất: Psych2Go.
  • Liên hệ với Psych2go qua: http://youtube.com/psych2go , http://psych2go.net , http://twitter.com/psych2go ,http://twitter.com/psych2go ,  http://psych2go.me
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • We’ve head it time and time again: Morning routines are very important. Whether it’s our parents telling us how crucial a hearty breakfast is, or various online articles that talk about “the best morning routines,” the notion that efficiency is crucial when we start our day is a much echoed one. But the real question is whether or not there is actually any science behind these claims. What is happening to our brains when we first wake up? How does that effect our morning routines?
  • Original Article: https://www.psych2go.net/psychology-m...
  • Script: Lazolia Buzuzi
  • Voice Over: Jim Monteforte
  • Animation: Joleen Oltmanns
  • Feedback Editor: Risha Maes
  • Project Manager: Erin Bogo
  • Producer: Psych2Go
  • More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go Website: http://psych2go.net Twitter: http://twitter.com/psych2go Facebook: http://facebook.com/psych2go Tumblr:  http://psych2go.me

  500 người xem


  Bình luận (0)