Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Kiều Linh

  4 tháng trước

  Cô đơn là loại cảm giác phức tạp và thường không mấy dễ chịu. Thông thường, cô đơn sẽ bao gồm những cảm giác buồn bực vì thiếu kết nối hay tương tác với những người xung quanh, cả trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, cảm giác cô đơn cũng có thể đến ngay cả khi có rất nhiều người khác xung quanh ta. Có sáu loại cô đơn chủ yếu mà người ta thường gặp.


  Xem nhiều video của Psych2Go tại: http://youtube.com/psych2go

  Thiết kế và chỉnh sửa bởi Joy: http://www.instagram.com/joyzarts
  Thuyết minh bởi lilyloo: http://www.youtube.com/channel/UCiMhc6xKFcNiB7zViatsCcw

   

  ------------------------------

  Loneliness is a complex and usually unpleasant emotional response to isolation. Loneliness typically includes anxious feelings about a lack of connection or communication with other beings, both in the present and extending into the future. As such, loneliness can be felt even when surrounded by other people.There are 6 different ways you can feel lonely.

  More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go

  Art + editing by Joy: http://www.instagram.com/joyzarts
  Voiceover by lilyloo: http://www.youtube.com/channel/UCiMhc6xKFcNiB7zViatsCcw

  Cô đơn là loại cảm giác phức tạp và thường không mấy dễ chịu. Thông thường, cô đơn sẽ bao gồm những cảm giác buồn bực vì thiếu kết nối hay tương tác với những người xung quanh, cả trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, cảm giác cô đơn cũng có thể đến ngay cả khi có rất nhiều người khác xung quanh ta. Có sáu loại cô đơn chủ yếu mà người ta thường gặp.


  Xem nhiều video của Psych2Go tại: http://youtube.com/psych2go

  Thiết kế và chỉnh sửa bởi Joy: http://www.instagram.com/joyzarts
  Thuyết minh bởi lilyloo: http://www.youtube.com/channel/UCiMhc6xKFcNiB7zViatsCcw

   

  ------------------------------

  Loneliness is a complex and usually unpleasant emotional response to isolation. Loneliness typically includes anxious feelings about a lack of connection or communication with other beings, both in the present and extending into the future. As such, loneliness can be felt even when surrounded by other people.There are 6 different ways you can feel lonely.

  More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go

  Art + editing by Joy: http://www.instagram.com/joyzarts
  Voiceover by lilyloo: http://www.youtube.com/channel/UCiMhc6xKFcNiB7zViatsCcw

  265 người xem


  Bình luận (0)