Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Kiều Linh

  5 tháng trước

  Bài nói "Là người phát biểu cuối cùng": Simon Sinek nói về tầm quan trọng của việc hãy lắng nghe ý kiến của người khác trước tiên rồi mới đưa ra ý kiến của mình, cho rằng những nhà lãnh đạo giỏi nhất phải biết làm chủ kỹ năng là người phát biểu cuối cùng.

  ► Xem những video truyền cảm ứng của chúng tôi tại đây:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Theo dõi tại đây:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Chia sẻ video. Truyền đi động lực.

  ------------------------------
  Be The Last to Speak speech: Simon Sinek talks about the importance of first listening to the opinion of others before making your own, arguing that the best leaders are the ones who master the skill of being the last to speak.

  ► Watch all our inspirational videos:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Subscribe Here:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation.

  Bài nói "Là người phát biểu cuối cùng": Simon Sinek nói về tầm quan trọng của việc hãy lắng nghe ý kiến của người khác trước tiên rồi mới đưa ra ý kiến của mình, cho rằng những nhà lãnh đạo giỏi nhất phải biết làm chủ kỹ năng là người phát biểu cuối cùng.

  ► Xem những video truyền cảm ứng của chúng tôi tại đây:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Theo dõi tại đây:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Chia sẻ video. Truyền đi động lực.

  ------------------------------
  Be The Last to Speak speech: Simon Sinek talks about the importance of first listening to the opinion of others before making your own, arguing that the best leaders are the ones who master the skill of being the last to speak.

  ► Watch all our inspirational videos:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Subscribe Here:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation.

  787 người xem


  Bình luận (0)