Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Trần Khoi

  3 tháng trước

  Bạn như thế nào so với mức trung bình ?

   

  Tạo bởi: Mitchell Moffit và Gregory Brown

  Người viết: Rachel Salt & Mitchell Moffit

  Minh họa bởi: Max Simmons

  Sản xuất bởi: Rachel Salt & Gregory Brown

  Chỉnh sửa: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit

   

  ----------------------------------------------------

   

  How do you compare to the average?

   

  Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Written by: Rachel Salt & Mitchell Moffit

  Illustrated by: Max Simmons

  Produced by: Rachel Salt & Gregory Brown

  Edited by: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit

  Bạn như thế nào so với mức trung bình ?

   

  Tạo bởi: Mitchell Moffit và Gregory Brown

  Người viết: Rachel Salt & Mitchell Moffit

  Minh họa bởi: Max Simmons

  Sản xuất bởi: Rachel Salt & Gregory Brown

  Chỉnh sửa: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit

   

  ----------------------------------------------------

   

  How do you compare to the average?

   

  Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Written by: Rachel Salt & Mitchell Moffit

  Illustrated by: Max Simmons

  Produced by: Rachel Salt & Gregory Brown

  Edited by: Sel Ghebrehiwot & Mitchell Moffit

  747 người xem


  Bình luận (0)