Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Cecilhoof

  4 tháng trước

  Ủng hộ kênh của chúng tôi như một phần quyên góp nhỏ nhoi 
   
   
  Lớp học đảo ngược là phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới, xoay chiều cách dạy của lớp học truyền thống.
   
  Mỗi ngày, giáo viên đến lớp dạy những bài học như nhau cho học viên. Mỗi đêm, học viên ngồi trước núi bài tập như nhau, cần mẫn tìm ra cách giải. Lớp học đảo ngược khiến mọi thứ hoàn toàn ngược lại.
   
  Theo cách cũ, học viên đến lớp, nghe giảng, làm bài kiểm tra, đọc sách giáo khoa và làm bài tập ở nhà. Trong phương pháp mới, học viên trước hết tự học qua video trên Youtube và áp dụng giải quyết vấn đề thực tiễn cũng như luyện tập tại lớp.
   
  Trường học tân tiến kiểm chứng nhiều lợi ích đạt được :
   
  1. Học viên được học với nhịp điệu riêng của họ vì video có thể xem lại nhiều lần.
   
  2. Sẽ hiệu quả hơn khi học viên đến lớp có sự chuẩn bị bài.
   
  3. Có nhiều thời gian suy rộng vấn đề hơn thông qua làm việc nhóm hay dự án.
   
  4. Trong suốt quá trình đó, học viên giỏi hơn và kém hơn có thể giúp nhau cùng tiến bộ.
  -------------
   
  Support our channel with a small donation at
   
   
  The Flipped Classroom is a new method of teaching that is turning the traditional classroom on its head.
   
  Every day, thousands of teachers deliver the exact same lesson in class to millions of students. Every night, millions of students sit over the exact same homework, trying to figure out how to solve it. The Flipped Classroom is turning this upside down.
   
  Traditionally students listen to lectures and take tests in class and read textbooks and work on problem sets at home. In flip teaching, students first study the topic by themselves, typically using video lessons on YouTube and then apply the knowledge by solving problems and doing practical work in class.
   
  Modern schools who flipped their classroom report many benefits:
   
  1. It allows all students to learn at their own pace as videos can be watched again.
   
  2. Its more efficient, as students enter the classroom prepared to contribute.
   
  3. It enriches the lesson as more time can be spent on group work and projects.
   
  4. Doing homework in class allows students to help each other, which benefits both the advanced and less advanced learners.
  Ủng hộ kênh của chúng tôi như một phần quyên góp nhỏ nhoi 
   
   
  Lớp học đảo ngược là phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới, xoay chiều cách dạy của lớp học truyền thống.
   
  Mỗi ngày, giáo viên đến lớp dạy những bài học như nhau cho học viên. Mỗi đêm, học viên ngồi trước núi bài tập như nhau, cần mẫn tìm ra cách giải. Lớp học đảo ngược khiến mọi thứ hoàn toàn ngược lại.
   
  Theo cách cũ, học viên đến lớp, nghe giảng, làm bài kiểm tra, đọc sách giáo khoa và làm bài tập ở nhà. Trong phương pháp mới, học viên trước hết tự học qua video trên Youtube và áp dụng giải quyết vấn đề thực tiễn cũng như luyện tập tại lớp.
   
  Trường học tân tiến kiểm chứng nhiều lợi ích đạt được :
   
  1. Học viên được học với nhịp điệu riêng của họ vì video có thể xem lại nhiều lần.
   
  2. Sẽ hiệu quả hơn khi học viên đến lớp có sự chuẩn bị bài.
   
  3. Có nhiều thời gian suy rộng vấn đề hơn thông qua làm việc nhóm hay dự án.
   
  4. Trong suốt quá trình đó, học viên giỏi hơn và kém hơn có thể giúp nhau cùng tiến bộ.
  -------------
   
  Support our channel with a small donation at
   
   
  The Flipped Classroom is a new method of teaching that is turning the traditional classroom on its head.
   
  Every day, thousands of teachers deliver the exact same lesson in class to millions of students. Every night, millions of students sit over the exact same homework, trying to figure out how to solve it. The Flipped Classroom is turning this upside down.
   
  Traditionally students listen to lectures and take tests in class and read textbooks and work on problem sets at home. In flip teaching, students first study the topic by themselves, typically using video lessons on YouTube and then apply the knowledge by solving problems and doing practical work in class.
   
  Modern schools who flipped their classroom report many benefits:
   
  1. It allows all students to learn at their own pace as videos can be watched again.
   
  2. Its more efficient, as students enter the classroom prepared to contribute.
   
  3. It enriches the lesson as more time can be spent on group work and projects.
   
  4. Doing homework in class allows students to help each other, which benefits both the advanced and less advanced learners.

  610 người xem


  Bình luận (0)