Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Huong Nguyen

  5 tháng trước

  Richard Feynman là một nhà vật lý người được nhận giải Nobel cho công trình nghiên cứu về điện động học lượng tử. Ông khét tiếng với việc yêu cầu các nhà toán học giải thích các khái niệm bằng ngôn ngữ đơn giản để kiểm tra sự hiểu biết của họ. Đây là kỹ thuật độc đáo của ông để học các chủ đề mới:

  Bước 1. Chọn một chủ đề bạn muốn hiểu và bắt đầu nghiên cứu nó. Một khi bạn hiểu chung chung, lấy một mảnh giấy và ra chủ đề ở đầu trang.

  Bước 2. Giả vờ bạn đang giảng dạy ý tưởng cho người khác. Viết ra một lời giải thích trên giấy trong khi mô tả chúng. Như thế này bạn sẽ biết chỗ nào mình hiểu và chỗ nào chưa. Bất cứ khi nào bạn bị mắc kẹt, hãy quay lại và học lại lần nữa. Lặp lại quá trình đó cho đến khi bạn có thể giải thích nó.

  Bước 3. Cuối cùng, làm điều đó một lần nữa, nhưng bây giờ đơn giản hóa ngôn ngữ của bạn hoặc sử dụng một sự tương tự để  làm rõ vấn đề. Nếu bạn giải thích dài dòng và khó hiểu, đó là dấu hiệu cho thấy bạn vẫn chưa nắm chắc. Nếu điều đó xảy ra, hãy quay trở lại học cho đến khi bạn nắm vững nó.

  Đây là phương pháp vừa học vừa dạy khiến việc học trở nên hiệu quả. Khi đã có thể giải thích vấn đề với từ ngữ đơn giản và dùng hình minh họa, bạn hoàn toàn hiểu bài học và sẽ nhớ rất lâu.

  Richard Feynman là một nhà vật lý người được nhận giải Nobel cho công trình nghiên cứu về điện động học lượng tử. Ông khét tiếng với việc yêu cầu các nhà toán học giải thích các khái niệm bằng ngôn ngữ đơn giản để kiểm tra sự hiểu biết của họ. Đây là kỹ thuật độc đáo của ông để học các chủ đề mới:

  Bước 1. Chọn một chủ đề bạn muốn hiểu và bắt đầu nghiên cứu nó. Một khi bạn hiểu chung chung, lấy một mảnh giấy và ra chủ đề ở đầu trang.

  Bước 2. Giả vờ bạn đang giảng dạy ý tưởng cho người khác. Viết ra một lời giải thích trên giấy trong khi mô tả chúng. Như thế này bạn sẽ biết chỗ nào mình hiểu và chỗ nào chưa. Bất cứ khi nào bạn bị mắc kẹt, hãy quay lại và học lại lần nữa. Lặp lại quá trình đó cho đến khi bạn có thể giải thích nó.

  Bước 3. Cuối cùng, làm điều đó một lần nữa, nhưng bây giờ đơn giản hóa ngôn ngữ của bạn hoặc sử dụng một sự tương tự để  làm rõ vấn đề. Nếu bạn giải thích dài dòng và khó hiểu, đó là dấu hiệu cho thấy bạn vẫn chưa nắm chắc. Nếu điều đó xảy ra, hãy quay trở lại học cho đến khi bạn nắm vững nó.

  Đây là phương pháp vừa học vừa dạy khiến việc học trở nên hiệu quả. Khi đã có thể giải thích vấn đề với từ ngữ đơn giản và dùng hình minh họa, bạn hoàn toàn hiểu bài học và sẽ nhớ rất lâu.

  822 người xem


  Bình luận (0)