Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Yến Nhi

  3 tháng trước

  Học những gì bạn muốn học với Skillshare miễn phí trong hai tháng tại http://skl.sh/wendover2

  Đăng ký Half tại Interesting (Kênh khác từ Wendover Productions): https: //www.youtube.com/halfasinteres ...

  Ghé nghe thử podcast của tôi với Brian từ Real Engineering:

  https: //itunes.apple.com/us/podcast/s ... (liên kết trên iTunes)

  https: //www.youtube.com/channel/UC_10 ... (liên kết YouTube)

  Hỗ trợ các sản phẩm Wendover trên Patreon: https: //www.patreon.com/wendoverprodu ...

  Nhận áo thun Wendover Productions với giá $ 20: https: //store.dftba.com/products/wend ...

  Youtube: http: //www.YouTube.com/WendoverProduc ...

  Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro

  Email: [email protected]

  Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

  Hoạt học bởi Josh Sherrington (https://www.youtube.com/heliosphere)

  Âm thanh của Graham Haerther (http://www.Haerther.net)

  Hình thu nhỏ của Joe Cieplinski (http://joecieplinski.com/)

  Âm nhạc: "Stale Mate" của Jingle Punks, "Night Music" của Kevin MacLeod, "Thoughtful" của Lee Rosevere, "Cylinder Two" của Chris Zabriskie, "Precipice" của Twin Queen Musicom

  Ảnh Gạo Vàng từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế

  Lời cảm ơn chân thành tới những người ủng hộ Patreon: M, Pete, Ken Lee, Victor Zimmer, Paul Jihoon Choi, Dylan Benson, Etienne Deschamps, Donald, Chris Allen, Abil Abdulla, Anson Leng, John & Becki Johnston, Connor J Smith, Arkadiy Kulev, Hagai Bloch Gabot, William Chappell, Eyal Matsliah, Joseph Bull, Marcelo Alves Vieira, Hank Green, Plinio Correa, Brady Bellini

  ------------------------------------------------

  Learn what you want to learn with Skillshare for free for two months at http://skl.sh/wendover2

  Subscribe to Half as Interesting (The other channel from Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Check out my podcast with Brian from Real Engineering:

  https://itunes.apple.com/us/podcast/s... (iTunes link)

  https://www.youtube.com/channel/UC_10... (YouTube link)

  Support Wendover Productions on Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

  Get a Wendover Productions t-shirt for $20: https://store.dftba.com/products/wend...

  Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...

  Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro

  Email: [email protected]

  Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

  Animation by Josh Sherrington (https://www.youtube.com/heliosphere)

  Sound by Graham Haerther (http://www.Haerther.net)

  Thumbnail by Joe Cieplinski (http://joecieplinski.com/)

  Music: "Stale Mate" by Jingle Punks, "Night Music" by Kevin MacLeod, "Thoughtful" by Lee Rosevere, "Cylinder Two" by Chris Zabriskie, "Precipice" by Twin Musicom

  Golden Rice photo courtesy International Rice Research Institute

  Big thanks to Patreon supporters: M, Pete, Ken Lee, Victor Zimmer, Paul Jihoon Choi, Dylan Benson, Etienne Deschamps, Donald, Chris Allen, Abil Abdulla, Anson Leng, John & Becki Johnston, Connor J Smith, Arkadiy Kulev, Hagai Bloch Gabot, William Chappell, Eyal Matsliah, Joseph Bull, Marcelo Alves Vieira, Hank Green, Plinio Correa, Brady Bellini

  Học những gì bạn muốn học với Skillshare miễn phí trong hai tháng tại http://skl.sh/wendover2

  Đăng ký Half tại Interesting (Kênh khác từ Wendover Productions): https: //www.youtube.com/halfasinteres ...

  Ghé nghe thử podcast của tôi với Brian từ Real Engineering:

  https: //itunes.apple.com/us/podcast/s ... (liên kết trên iTunes)

  https: //www.youtube.com/channel/UC_10 ... (liên kết YouTube)

  Hỗ trợ các sản phẩm Wendover trên Patreon: https: //www.patreon.com/wendoverprodu ...

  Nhận áo thun Wendover Productions với giá $ 20: https: //store.dftba.com/products/wend ...

  Youtube: http: //www.YouTube.com/WendoverProduc ...

  Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro

  Email: [email protected]

  Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

  Hoạt học bởi Josh Sherrington (https://www.youtube.com/heliosphere)

  Âm thanh của Graham Haerther (http://www.Haerther.net)

  Hình thu nhỏ của Joe Cieplinski (http://joecieplinski.com/)

  Âm nhạc: "Stale Mate" của Jingle Punks, "Night Music" của Kevin MacLeod, "Thoughtful" của Lee Rosevere, "Cylinder Two" của Chris Zabriskie, "Precipice" của Twin Queen Musicom

  Ảnh Gạo Vàng từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế

  Lời cảm ơn chân thành tới những người ủng hộ Patreon: M, Pete, Ken Lee, Victor Zimmer, Paul Jihoon Choi, Dylan Benson, Etienne Deschamps, Donald, Chris Allen, Abil Abdulla, Anson Leng, John & Becki Johnston, Connor J Smith, Arkadiy Kulev, Hagai Bloch Gabot, William Chappell, Eyal Matsliah, Joseph Bull, Marcelo Alves Vieira, Hank Green, Plinio Correa, Brady Bellini

  ------------------------------------------------

  Learn what you want to learn with Skillshare for free for two months at http://skl.sh/wendover2

  Subscribe to Half as Interesting (The other channel from Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Check out my podcast with Brian from Real Engineering:

  https://itunes.apple.com/us/podcast/s... (iTunes link)

  https://www.youtube.com/channel/UC_10... (YouTube link)

  Support Wendover Productions on Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

  Get a Wendover Productions t-shirt for $20: https://store.dftba.com/products/wend...

  Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...

  Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro

  Email: [email protected]

  Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

  Animation by Josh Sherrington (https://www.youtube.com/heliosphere)

  Sound by Graham Haerther (http://www.Haerther.net)

  Thumbnail by Joe Cieplinski (http://joecieplinski.com/)

  Music: "Stale Mate" by Jingle Punks, "Night Music" by Kevin MacLeod, "Thoughtful" by Lee Rosevere, "Cylinder Two" by Chris Zabriskie, "Precipice" by Twin Musicom

  Golden Rice photo courtesy International Rice Research Institute

  Big thanks to Patreon supporters: M, Pete, Ken Lee, Victor Zimmer, Paul Jihoon Choi, Dylan Benson, Etienne Deschamps, Donald, Chris Allen, Abil Abdulla, Anson Leng, John & Becki Johnston, Connor J Smith, Arkadiy Kulev, Hagai Bloch Gabot, William Chappell, Eyal Matsliah, Joseph Bull, Marcelo Alves Vieira, Hank Green, Plinio Correa, Brady Bellini

  475 người xem


  Bình luận (0)