Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Hoàng Anh Lê

  3 tháng trước

  Tham khảo thêm tại trang web Patreon: https://www.patreon.com/teded

  Xem toàn bộ bài học tại: https://ed.ted.com/lessons/why-should...

  Một vở kịch hùng bạo đến mức vì mê tín mà tại một rạp hát nọ, ngay cả tên vở kịch thôi cũng chớ mà nhắn đến. Một vở kịch bắt đầu bằng hàng loạt những yêu phép và kết thúc bằng một cái đầu đẫm máu. Một vở kịch gợi hàng loạt những câu đố, lời tiên tri, những ác mộng kinh hoàng và hàng loạt cảnh giết người thú tính. Nhưng tất cả chỉ có thế thôi sao? Brendon Pelsue sẽ cho bạn lí do để bắt đầu đọc (hoặc đọc lại) tác phẩm Macbeth.

  Bài học bởi Brendon Pelsue, đạo diễn bởi Silvia Prieton.

  Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các mạnh thường quân! Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi đã không thể hoàn thành video này.
  Delene McCoy, Sammie Goh, Kathryn J Hammond, Ded Rabit, Sid, Jonathan Reshef, Tracey Tobkin, Jack Ta, Megan Whiteleather, Paul Coupe, Grant Albert, David Douglass, Ricardo Paredes, Bill Feaver, Eduardo Briceño, Arturo De Leon, Christophe Dessalles, Jeff Hanevich, Janie Jackson, Dr. Luca Carpinelli, Muhamad Saiful Hakimi bin Daud, Heather Slater, Patrick leaming, Martin Lõhmus, Joris Debonnet.

  ------------------------------

  Check out our Patreon page: https://www.patreon.com/teded

  View full lesson: https://ed.ted.com/lessons/why-should...

  There’s a play so powerful that an old superstition says its name should never be uttered in a theater. A play that begins with witchcraft and ends with a bloody, severed head. A play filled with riddles, prophecies, nightmare visions, and lots of brutal murder. But is it really all that good? Brendan Pelsue explains why you should read (or revisit) "Macbeth."

  Lesson by Brendan Pelsue, directed by Silvia Prietov.

  Thank you so much to our patrons for your support! Without you this video would not be possible.
  Delene McCoy, Sammie Goh, Kathryn J Hammond, Ded Rabit, Sid, Jonathan Reshef, Tracey Tobkin, Jack Ta, Megan Whiteleather, Paul Coupe, Grant Albert, David Douglass, Ricardo Paredes, Bill Feaver, Eduardo Briceño, Arturo De Leon, Christophe Dessalles, Jeff Hanevich, Janie Jackson, Dr. Luca Carpinelli, Muhamad Saiful Hakimi bin Daud, Heather Slater, Patrick leaming, Martin Lõhmus, Joris Debonnet.

  Tham khảo thêm tại trang web Patreon: https://www.patreon.com/teded

  Xem toàn bộ bài học tại: https://ed.ted.com/lessons/why-should...

  Một vở kịch hùng bạo đến mức vì mê tín mà tại một rạp hát nọ, ngay cả tên vở kịch thôi cũng chớ mà nhắn đến. Một vở kịch bắt đầu bằng hàng loạt những yêu phép và kết thúc bằng một cái đầu đẫm máu. Một vở kịch gợi hàng loạt những câu đố, lời tiên tri, những ác mộng kinh hoàng và hàng loạt cảnh giết người thú tính. Nhưng tất cả chỉ có thế thôi sao? Brendon Pelsue sẽ cho bạn lí do để bắt đầu đọc (hoặc đọc lại) tác phẩm Macbeth.

  Bài học bởi Brendon Pelsue, đạo diễn bởi Silvia Prieton.

  Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các mạnh thường quân! Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi đã không thể hoàn thành video này.
  Delene McCoy, Sammie Goh, Kathryn J Hammond, Ded Rabit, Sid, Jonathan Reshef, Tracey Tobkin, Jack Ta, Megan Whiteleather, Paul Coupe, Grant Albert, David Douglass, Ricardo Paredes, Bill Feaver, Eduardo Briceño, Arturo De Leon, Christophe Dessalles, Jeff Hanevich, Janie Jackson, Dr. Luca Carpinelli, Muhamad Saiful Hakimi bin Daud, Heather Slater, Patrick leaming, Martin Lõhmus, Joris Debonnet.

  ------------------------------

  Check out our Patreon page: https://www.patreon.com/teded

  View full lesson: https://ed.ted.com/lessons/why-should...

  There’s a play so powerful that an old superstition says its name should never be uttered in a theater. A play that begins with witchcraft and ends with a bloody, severed head. A play filled with riddles, prophecies, nightmare visions, and lots of brutal murder. But is it really all that good? Brendan Pelsue explains why you should read (or revisit) "Macbeth."

  Lesson by Brendan Pelsue, directed by Silvia Prietov.

  Thank you so much to our patrons for your support! Without you this video would not be possible.
  Delene McCoy, Sammie Goh, Kathryn J Hammond, Ded Rabit, Sid, Jonathan Reshef, Tracey Tobkin, Jack Ta, Megan Whiteleather, Paul Coupe, Grant Albert, David Douglass, Ricardo Paredes, Bill Feaver, Eduardo Briceño, Arturo De Leon, Christophe Dessalles, Jeff Hanevich, Janie Jackson, Dr. Luca Carpinelli, Muhamad Saiful Hakimi bin Daud, Heather Slater, Patrick leaming, Martin Lõhmus, Joris Debonnet.

  363 người xem


  Bình luận (0)