Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Linh

  4 tháng trước

  Căng thẳng không phải luôn luôn là điều xấu; nó có thể hữu ích trong việc bùng nổ năng lượng và sự tập trung, giống như khi bạn đang chơi một môn thể thao có tính cạnh tranh hay phait phát biểu trước đám đông. Nhưng nếu nó cứ tiếp diễn như vậy, nó thực sự sẽ ảnh hưởng đến bộ não của bạn. Madhumita chỉ ra rằng căng thẳng mãn tính có thể ảnh hưởng đến kích thước não bộ, cấu trúc và chức năng của nó, giảm mức độ gen di truyền.

  ________

  Stress isn't always a bad thing; It can be handy for a brust of extra energy and focus, like when you're playing a competitive sport or have to speak in public. But when it's continous, it actually begins to change your brain. Madhumita shows how chronic stress can affect brain size, its tructure, and how it functions, right down the level of your genes.

  Căng thẳng không phải luôn luôn là điều xấu; nó có thể hữu ích trong việc bùng nổ năng lượng và sự tập trung, giống như khi bạn đang chơi một môn thể thao có tính cạnh tranh hay phait phát biểu trước đám đông. Nhưng nếu nó cứ tiếp diễn như vậy, nó thực sự sẽ ảnh hưởng đến bộ não của bạn. Madhumita chỉ ra rằng căng thẳng mãn tính có thể ảnh hưởng đến kích thước não bộ, cấu trúc và chức năng của nó, giảm mức độ gen di truyền.

  ________

  Stress isn't always a bad thing; It can be handy for a brust of extra energy and focus, like when you're playing a competitive sport or have to speak in public. But when it's continous, it actually begins to change your brain. Madhumita shows how chronic stress can affect brain size, its tructure, and how it functions, right down the level of your genes.

  516 người xem


  Bình luận (0)