Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thu Sương

  4 tháng trước

   

  Xem thêm tại trang Patreon của chúng tôi: https://www.patreon.com/teded

  Xem bài đầy đủ tại:  https://ed.ted.com/lessons/why-do-you...

  Cả năm dài, những nhà nghiên cứu tại hàng trăm bệnh viện trên toàn thế giới thu thập những mẩu vật từ những bệnh nhân cảm cúm và gửi chúng có những chuyên gia khoa virus học hàng đầu chỉ với một mục tiêu: tìm ra vắc xin cho đợt cảm cúm tiếp theo. Nhưng tại sao chúng ta luôn cần tiêm vắc xin mới mỗi năm? Vắc xin chống những bệnh như bệnh quai bị, bệnh sởi Đức đem đến sự bảo vệ suốt cuộc đời chỉ với hai lần chích ngừa vào những năm đầu đời. Vậy cảm cúm có điểm gì đặc biệt? Melvin Sanicas giải thích.

  Bài viết của Melvin Sacanis, thực hiện video bởi Andrew Foerster

  Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã luôn giúp đỡ và ủng hộ chúng tôi. Nếu không có các bạn video này đã không thể hoàn thành được. 

  Rui Rizzi, Clair Chen, Joe Giamartino, Filip Dabrowski, Barbara Smalley, Megan Douglas, Justus Berberich, Duo Xu, Ghassan Alhazzaa, Yankai Liu, Pavel Zalevskiy, André Spencer, Claudia Mayfield, Kerstin M. Quinto, Ivan Tsenov, Ruby Solorzano, Narat Suchartsunthorn, Barun Padhy, Dale Dualan, Simone Kidner, Shawn Quichocho, Gi Nam Lee, Joy Love Om, Tony Trapuzzano, Devin Harris.

   

   

  ------------------------------------------------------

  Check out our Patreon page: https://www.patreon.com/teded

  View full lesson: https://ed.ted.com/lessons/why-do-you...

  All year long, researchers at hospitals around the world collect samples from flu patients and send them to top virology experts with one goal: to design the vaccine for the next flu season. But why do we need a new one every year? Vaccines for diseases like mumps and rubella offer a lifetime of protection with two shots early in life; what’s so special about the flu? Melvin Sanicas explains.

  Lesson by Melvin Sanicas, directed by Andrew Foerster.

  Thank you so much to our patrons for your support! Without you this video would not be possible.

  Rui Rizzi, Clair Chen, Joe Giamartino, Filip Dabrowski, Barbara Smalley, Megan Douglas, Justus Berberich, Duo Xu, Ghassan Alhazzaa, Yankai Liu, Pavel Zalevskiy, André Spencer, Claudia Mayfield, Kerstin M. Quinto, Ivan Tsenov, Ruby Solorzano, Narat Suchartsunthorn, Barun Padhy, Dale Dualan, Simone Kidner, Shawn Quichocho, Gi Nam Lee, Joy Love Om, Tony Trapuzzano, Devin Harris.

   

  Xem thêm tại trang Patreon của chúng tôi: https://www.patreon.com/teded

  Xem bài đầy đủ tại:  https://ed.ted.com/lessons/why-do-you...

  Cả năm dài, những nhà nghiên cứu tại hàng trăm bệnh viện trên toàn thế giới thu thập những mẩu vật từ những bệnh nhân cảm cúm và gửi chúng có những chuyên gia khoa virus học hàng đầu chỉ với một mục tiêu: tìm ra vắc xin cho đợt cảm cúm tiếp theo. Nhưng tại sao chúng ta luôn cần tiêm vắc xin mới mỗi năm? Vắc xin chống những bệnh như bệnh quai bị, bệnh sởi Đức đem đến sự bảo vệ suốt cuộc đời chỉ với hai lần chích ngừa vào những năm đầu đời. Vậy cảm cúm có điểm gì đặc biệt? Melvin Sanicas giải thích.

  Bài viết của Melvin Sacanis, thực hiện video bởi Andrew Foerster

  Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã luôn giúp đỡ và ủng hộ chúng tôi. Nếu không có các bạn video này đã không thể hoàn thành được. 

  Rui Rizzi, Clair Chen, Joe Giamartino, Filip Dabrowski, Barbara Smalley, Megan Douglas, Justus Berberich, Duo Xu, Ghassan Alhazzaa, Yankai Liu, Pavel Zalevskiy, André Spencer, Claudia Mayfield, Kerstin M. Quinto, Ivan Tsenov, Ruby Solorzano, Narat Suchartsunthorn, Barun Padhy, Dale Dualan, Simone Kidner, Shawn Quichocho, Gi Nam Lee, Joy Love Om, Tony Trapuzzano, Devin Harris.

   

   

  ------------------------------------------------------

  Check out our Patreon page: https://www.patreon.com/teded

  View full lesson: https://ed.ted.com/lessons/why-do-you...

  All year long, researchers at hospitals around the world collect samples from flu patients and send them to top virology experts with one goal: to design the vaccine for the next flu season. But why do we need a new one every year? Vaccines for diseases like mumps and rubella offer a lifetime of protection with two shots early in life; what’s so special about the flu? Melvin Sanicas explains.

  Lesson by Melvin Sanicas, directed by Andrew Foerster.

  Thank you so much to our patrons for your support! Without you this video would not be possible.

  Rui Rizzi, Clair Chen, Joe Giamartino, Filip Dabrowski, Barbara Smalley, Megan Douglas, Justus Berberich, Duo Xu, Ghassan Alhazzaa, Yankai Liu, Pavel Zalevskiy, André Spencer, Claudia Mayfield, Kerstin M. Quinto, Ivan Tsenov, Ruby Solorzano, Narat Suchartsunthorn, Barun Padhy, Dale Dualan, Simone Kidner, Shawn Quichocho, Gi Nam Lee, Joy Love Om, Tony Trapuzzano, Devin Harris.

  381 người xem


  Bình luận (0)