Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phong Nguyễn

  9 tháng trước

  Tim đập nhanh, đổ mồ hôi, thở dốc? Không, bạn không bị đau tim - đó là nỗi sợ hãi trên sân khấu! Nếu nói trước công chúng làm bạn cảm thấy như đang chiến đấu cho cuộc sống của mình, bạn không cô đơn. Nhưng bạn càng hiểu rõ phản ứng của cơ thể, bạn càng có khả năng vượt qua nó. Mikael Cho khuyên bạn làm thế nào để đánh lừa bộ não của bạn và ăn cắp chương trình.

  Bài học của Mikael Cho, hoạt hình của KAWPA Studioworks.

  ------------------


  Heart racing, palms sweating, labored breathing? No, you're not having a heart attack -- it's stage fright! If speaking in public makes you feel like you're fighting for your life, you're not alone. But the better you understand your body's reaction, the more likely you are to overcome it. Mikael Cho advises how to trick your brain and steal the show. 

  Lesson by Mikael Cho, animation by KAWPA Studioworks.

  Tim đập nhanh, đổ mồ hôi, thở dốc? Không, bạn không bị đau tim - đó là nỗi sợ hãi trên sân khấu! Nếu nói trước công chúng làm bạn cảm thấy như đang chiến đấu cho cuộc sống của mình, bạn không cô đơn. Nhưng bạn càng hiểu rõ phản ứng của cơ thể, bạn càng có khả năng vượt qua nó. Mikael Cho khuyên bạn làm thế nào để đánh lừa bộ não của bạn và ăn cắp chương trình.

  Bài học của Mikael Cho, hoạt hình của KAWPA Studioworks.

  ------------------


  Heart racing, palms sweating, labored breathing? No, you're not having a heart attack -- it's stage fright! If speaking in public makes you feel like you're fighting for your life, you're not alone. But the better you understand your body's reaction, the more likely you are to overcome it. Mikael Cho advises how to trick your brain and steal the show. 

  Lesson by Mikael Cho, animation by KAWPA Studioworks.

  148 người xem


  Bình luận (0)