Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Livly Stevens

  4 tháng trước

  Phát hành ngày 18 tháng 5 năm 2017

  Ngày 14 tháng 4 năm 2014, tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh của thị trấn Chibok, Nigeria. Khắp nơi trên toàn thế giới, tội ác được tóm gọn lại bằng khẩu hiệu #BringBackOurGirls -- nhưng tại Nigeria, các viên chức chính phủ gọi tội ác này là một trò lừa dối, gây nhầm lẫn và trì hoãn bất kỳ nỗ lực nào để giải cứu các cô gái. Trong bài nói mạnh mẽ này, nhà báo Stephanie Busari chỉ ra thảm kịch Chibok nhằm giải thích sự nguy hiểm chết người của các tin tức giả và những gì ta có thể làm để ngăn chặn nó.

  Kênh TED Talk bao gồm những buổi nói chuyện và biểu diễn hay nhất từ Hội đồng TED,  nơi những nhà tư tưởng và thi hành hàng đầu thế giới nói về cuộc sống của họ trong 18 phút (hoặc ít hơn). Tìm kiếm các bài nói về Công nghệ, Giải trí và Thiết kế -- thêm khoa học, kinh doanh, các vấn đề toàn cầu, nghệ thuật và nhiều hơn nữa.

  Theo dõi TED trên Twitter: http://www.twitter.com/TEDTalks

  Thích TED trên FB: https://www.facebook.com/TED

  Đăng ký kênh của chúng tôi:  https://www.youtube.com/TED

  ********************************************************************

  Published on May 18th, 2017

  On April 14, 2014, the terrorist organization Boko Haram kidnapped more than 200 schoolgirls from the town of Chibok, Nigeria. Around the world, the crime became epitomized by the slogan #BringBackOurGirls -- but in Nigeria, government officials called the crime a hoax, confusing and delaying any efforts to rescue the girls. In this powerful talk, journalist Stephanie Busari points to the Chibok tragedy to explain the deadly danger of fake news and what we can do to stop it.

  The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more.

  Follow TED on Twitter: http://www.twitter.com/TEDTalks

  Like TED on Facebook: https://www.facebook.com/TED

  Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/TED

  Phát hành ngày 18 tháng 5 năm 2017

  Ngày 14 tháng 4 năm 2014, tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh của thị trấn Chibok, Nigeria. Khắp nơi trên toàn thế giới, tội ác được tóm gọn lại bằng khẩu hiệu #BringBackOurGirls -- nhưng tại Nigeria, các viên chức chính phủ gọi tội ác này là một trò lừa dối, gây nhầm lẫn và trì hoãn bất kỳ nỗ lực nào để giải cứu các cô gái. Trong bài nói mạnh mẽ này, nhà báo Stephanie Busari chỉ ra thảm kịch Chibok nhằm giải thích sự nguy hiểm chết người của các tin tức giả và những gì ta có thể làm để ngăn chặn nó.

  Kênh TED Talk bao gồm những buổi nói chuyện và biểu diễn hay nhất từ Hội đồng TED,  nơi những nhà tư tưởng và thi hành hàng đầu thế giới nói về cuộc sống của họ trong 18 phút (hoặc ít hơn). Tìm kiếm các bài nói về Công nghệ, Giải trí và Thiết kế -- thêm khoa học, kinh doanh, các vấn đề toàn cầu, nghệ thuật và nhiều hơn nữa.

  Theo dõi TED trên Twitter: http://www.twitter.com/TEDTalks

  Thích TED trên FB: https://www.facebook.com/TED

  Đăng ký kênh của chúng tôi:  https://www.youtube.com/TED

  ********************************************************************

  Published on May 18th, 2017

  On April 14, 2014, the terrorist organization Boko Haram kidnapped more than 200 schoolgirls from the town of Chibok, Nigeria. Around the world, the crime became epitomized by the slogan #BringBackOurGirls -- but in Nigeria, government officials called the crime a hoax, confusing and delaying any efforts to rescue the girls. In this powerful talk, journalist Stephanie Busari points to the Chibok tragedy to explain the deadly danger of fake news and what we can do to stop it.

  The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more.

  Follow TED on Twitter: http://www.twitter.com/TEDTalks

  Like TED on Facebook: https://www.facebook.com/TED

  Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/TED

  238 người xem


  Bình luận (0)