Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phan Linh

  4 tháng trước

  Buổi nói chuyện này đã được tổ chức tại một sự kiện TEDx địa phương, được sản xuất độc lập với Hội nghị TED. Bạn đã bao giờ làm hoặc nói điều gì đó và muốn bạn có thể lấy nó trở lại? Bắt nạt qua mạng là một vấn đề lớn hơn bạn nghĩ. Có một giải pháp. Suy nghĩ lại về nó ...

  Trisha Prabhu là một học sinh 14 tuổi tại Trường Trung học Neuqua Valley ở Naperville, Illinois. Từ khi còn nhỏ, cô đã bị mê hoặc bởi những hoạt động bên trong của não. Vào năm 2013, Trisha nghe về tự sát của cô gái trẻ do bắt nạt trên Internet và bắt đầu tìm ra giải pháp lâu dài cho bắt nạt qua mạng.

  Nghiên cứu của cô đã giúp cô sáng tạo ra Rethink sản phẩm đã giành được vị trí của mình như là một Nhà thi đấu toàn cầu năm 2014 của Google Science Fair. Suy nghĩ lại cho thanh thiếu niên đang cố đưa ra thông báo xúc phạm trên phương tiện truyền thông xã hội một cơ hội thứ hai để xem xét lại quyết định của họ. Ý tưởng sản phẩm của cô cũng giành được giải nhất tại Cuộc thi PowerPitch vào năm 1871, trung tâm công nghệ và kinh doanh của Chicago. Suy nghĩ lại (Rethink) đã được theo dõi trong tạp chí Business Insider, Thời báo Kinh doanh Quốc tế, Huffington Post và một số cơ quan truyền thông khác. Cô hiện đang giữ một Bằng sáng chế tạm thời với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho Suy nghĩ lại.

  Trước khi dự án Suy nghĩ lại, Trisha nghiên cứu vai trò của não trong sự phân tâm nhận thức gây ra lái xe bị phân tâm. Cô đã giành một Huy chương vàng từ Viện Hàn lâm Khoa học Thống nhất Illinois cho công việc của cô. Cô là người ủng hộ STEM trong giáo dục và tin rằng công nghệ là tương lai của ngày mai. Cô đã nói chuyện tại các hội nghị về giáo dục và công nghệ ở khu vực Chicago.

  Bên cạnh tình yêu về khoa học và công nghệ, Trisha còn là tác giả của 4 cuốn sách. Cô còn được gọi là Đại sứ về Tài chính Chicago của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago.

  Về TEDx, x = sự kiện được tổ chức độc lập Theo tinh thần các ý tưởng có giá trị lan rộng, TEDx là một chương trình các sự kiện tự tổ chức tại địa phương, đưa mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giống như TED. Tại một sự kiện TEDx, các đoạn video và các diễn giả trực tiếp của TEDTalks kết hợp để thúc đẩy cuộc thảo luận và kết nối sâu trong một nhóm nhỏ. Các sự kiện tự tổ chức ở địa phương này được gắn thương hiệu TEDx, trong đó x = tổ chức sự kiện TED độc lập. Hội nghị TED cung cấp hướng dẫn chung cho chương trình TEDx, nhưng các sự kiện TEDx cá nhân được tự tổ chức. * (* Tuân theo các quy tắc và quy định nhất định)

  ----------------------------------------------------------

   

  This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Have you ever done or said something and wished you could take it back? Cyber bullying is a bigger problem than you think. There is a solution. ReThink about it...

  Trisha Prabhu is a 14-year-old student at Neuqua Valley High School in Naperville, Illinois. From a young age, she has been fascinated with the inner workings of the brain. In 2013, Trisha heard about young girl’s suicide due to bullying on the Internet and set out to find a long-term solution to cyber-bullying.

  Her research led her to create the product Rethink, which won her a spot as a Google Science Fair 2014 Global Finalist. Rethink gives adolescents who are trying to post an offensive message on social media a second chance to reconsider their decision. Her product idea also won first prize at the PowerPitch Competition at 1871, Chicago’s technology and entrepreneurial hub. Rethink has been covered on Business Insider, International Business Times, Huffington Post and several other media outlets. She currently holds a Provisional Patent with the United States Patent and Trademark Office for Rethink.

  Prior to her Rethink project, Trisha researched the brain’s role in the cognitive distraction that causes distracted driving. She won a Gold Medal Award from the Illinois Junior Academy of Science for her work. She is an advocate of STEM in education and believes that technology is the future of tomorrow. She has spoken at education and technology conferences in the Chicago area.

  Aside from her love of science and technology, Trisha is a published author of four books. She was also named Chicago’s Financial Literacy Ambassador by the Federal Reserve Bank of Chicago.

  About TEDx, x = independently organized event In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)

  Buổi nói chuyện này đã được tổ chức tại một sự kiện TEDx địa phương, được sản xuất độc lập với Hội nghị TED. Bạn đã bao giờ làm hoặc nói điều gì đó và muốn bạn có thể lấy nó trở lại? Bắt nạt qua mạng là một vấn đề lớn hơn bạn nghĩ. Có một giải pháp. Suy nghĩ lại về nó ...

  Trisha Prabhu là một học sinh 14 tuổi tại Trường Trung học Neuqua Valley ở Naperville, Illinois. Từ khi còn nhỏ, cô đã bị mê hoặc bởi những hoạt động bên trong của não. Vào năm 2013, Trisha nghe về tự sát của cô gái trẻ do bắt nạt trên Internet và bắt đầu tìm ra giải pháp lâu dài cho bắt nạt qua mạng.

  Nghiên cứu của cô đã giúp cô sáng tạo ra Rethink sản phẩm đã giành được vị trí của mình như là một Nhà thi đấu toàn cầu năm 2014 của Google Science Fair. Suy nghĩ lại cho thanh thiếu niên đang cố đưa ra thông báo xúc phạm trên phương tiện truyền thông xã hội một cơ hội thứ hai để xem xét lại quyết định của họ. Ý tưởng sản phẩm của cô cũng giành được giải nhất tại Cuộc thi PowerPitch vào năm 1871, trung tâm công nghệ và kinh doanh của Chicago. Suy nghĩ lại (Rethink) đã được theo dõi trong tạp chí Business Insider, Thời báo Kinh doanh Quốc tế, Huffington Post và một số cơ quan truyền thông khác. Cô hiện đang giữ một Bằng sáng chế tạm thời với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho Suy nghĩ lại.

  Trước khi dự án Suy nghĩ lại, Trisha nghiên cứu vai trò của não trong sự phân tâm nhận thức gây ra lái xe bị phân tâm. Cô đã giành một Huy chương vàng từ Viện Hàn lâm Khoa học Thống nhất Illinois cho công việc của cô. Cô là người ủng hộ STEM trong giáo dục và tin rằng công nghệ là tương lai của ngày mai. Cô đã nói chuyện tại các hội nghị về giáo dục và công nghệ ở khu vực Chicago.

  Bên cạnh tình yêu về khoa học và công nghệ, Trisha còn là tác giả của 4 cuốn sách. Cô còn được gọi là Đại sứ về Tài chính Chicago của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago.

  Về TEDx, x = sự kiện được tổ chức độc lập Theo tinh thần các ý tưởng có giá trị lan rộng, TEDx là một chương trình các sự kiện tự tổ chức tại địa phương, đưa mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giống như TED. Tại một sự kiện TEDx, các đoạn video và các diễn giả trực tiếp của TEDTalks kết hợp để thúc đẩy cuộc thảo luận và kết nối sâu trong một nhóm nhỏ. Các sự kiện tự tổ chức ở địa phương này được gắn thương hiệu TEDx, trong đó x = tổ chức sự kiện TED độc lập. Hội nghị TED cung cấp hướng dẫn chung cho chương trình TEDx, nhưng các sự kiện TEDx cá nhân được tự tổ chức. * (* Tuân theo các quy tắc và quy định nhất định)

  ----------------------------------------------------------

   

  This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Have you ever done or said something and wished you could take it back? Cyber bullying is a bigger problem than you think. There is a solution. ReThink about it...

  Trisha Prabhu is a 14-year-old student at Neuqua Valley High School in Naperville, Illinois. From a young age, she has been fascinated with the inner workings of the brain. In 2013, Trisha heard about young girl’s suicide due to bullying on the Internet and set out to find a long-term solution to cyber-bullying.

  Her research led her to create the product Rethink, which won her a spot as a Google Science Fair 2014 Global Finalist. Rethink gives adolescents who are trying to post an offensive message on social media a second chance to reconsider their decision. Her product idea also won first prize at the PowerPitch Competition at 1871, Chicago’s technology and entrepreneurial hub. Rethink has been covered on Business Insider, International Business Times, Huffington Post and several other media outlets. She currently holds a Provisional Patent with the United States Patent and Trademark Office for Rethink.

  Prior to her Rethink project, Trisha researched the brain’s role in the cognitive distraction that causes distracted driving. She won a Gold Medal Award from the Illinois Junior Academy of Science for her work. She is an advocate of STEM in education and believes that technology is the future of tomorrow. She has spoken at education and technology conferences in the Chicago area.

  Aside from her love of science and technology, Trisha is a published author of four books. She was also named Chicago’s Financial Literacy Ambassador by the Federal Reserve Bank of Chicago.

  About TEDx, x = independently organized event In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)

  725 người xem


  Bình luận (0)