Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Ian Ly

  5 tháng trước

  Chúng bị áp lực là phải trở nên vui vẻ. Và để cảm thấy hài lòng một cách đúng đắn, chúng ta cần phải học, đôi lúc, nghệ thuật chạm vào nỗi đau và u sầu theo một cách mang tính xây dựng. Nếu bạn thích phim của chúng tôi, hãy ghé qua cửa hàng của chúng tôi (giao hàng toàn thế giới): https://goo.gl/GtoKBJ

  Tham gia vào danh sách mail: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Hoặc ghé qua trụ sở chính ở Luân Đôn của chúng tôi: https://goo.gl/o2fjmD 

  ĐỌC THÊM
  Bạn có thể đọc thêm về chú đề hoặc khác ở blog này: https://goo.gl/pYh3ZN

  TỪ SCHOOL OF LIFE

  Trang của chúng tôi có lớp học, bài luận và sản phẩm giúp bạn suy ngẫm và phát triển: https://goo.gl/j1Ws6n 

  Xem thêm phim về BẢN THÂN trong playlist: http://bit.ly/TSOLself

  Bạn có thể gửi bản biên và phiên dịch của các videos ở đây: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

  Tìm thêm thông tin ở đây: https://support.google.com/youtube/an...

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  There is such pressure on us to be cheerful. And yet in order properly to be content, we need to learn, sometimes, the art of being constructively in touch with our sadder, more melancholy feelings. If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/GtoKBJ

  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/o2fjmD

   

  FURTHER READING

  You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/pYh3ZN

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/j1Ws6n

   

  Watch more films on SELF in our playlist: http://bit.ly/TSOLself

  You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

  Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an...

  Chúng bị áp lực là phải trở nên vui vẻ. Và để cảm thấy hài lòng một cách đúng đắn, chúng ta cần phải học, đôi lúc, nghệ thuật chạm vào nỗi đau và u sầu theo một cách mang tính xây dựng. Nếu bạn thích phim của chúng tôi, hãy ghé qua cửa hàng của chúng tôi (giao hàng toàn thế giới): https://goo.gl/GtoKBJ

  Tham gia vào danh sách mail: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Hoặc ghé qua trụ sở chính ở Luân Đôn của chúng tôi: https://goo.gl/o2fjmD 

  ĐỌC THÊM
  Bạn có thể đọc thêm về chú đề hoặc khác ở blog này: https://goo.gl/pYh3ZN

  TỪ SCHOOL OF LIFE

  Trang của chúng tôi có lớp học, bài luận và sản phẩm giúp bạn suy ngẫm và phát triển: https://goo.gl/j1Ws6n 

  Xem thêm phim về BẢN THÂN trong playlist: http://bit.ly/TSOLself

  Bạn có thể gửi bản biên và phiên dịch của các videos ở đây: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

  Tìm thêm thông tin ở đây: https://support.google.com/youtube/an...

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  There is such pressure on us to be cheerful. And yet in order properly to be content, we need to learn, sometimes, the art of being constructively in touch with our sadder, more melancholy feelings. If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/GtoKBJ

  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/o2fjmD

   

  FURTHER READING

  You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/pYh3ZN

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/j1Ws6n

   

  Watch more films on SELF in our playlist: http://bit.ly/TSOLself

  You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

  Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an...

  764 người xem


  Bình luận (0)