Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Chúng ta đều đã trải qua tâm trạng khi chúng ta cảm thấy xấu xí một cách lạ thường. Chúng ta có thiên hướng đổ lỗi cho khuôn mặt và trang phục, nhưng nguyên nhân của cảm giác này hầu như luôn nằm ở nội tâm. Chúng ta cảm thấy xấu xí vì những điều này sai ở mức độ tâm lý, không phải mức độ thể chất. 

  ---------------------------------------

  We all go through moods when we feel exceptionally ugly. We tend to blames our faces and our clothes, but the cause of the feeling is almost always internal. We feel ugly because things have gone wrong at a psychological level, not a physical one.

  Chúng ta đều đã trải qua tâm trạng khi chúng ta cảm thấy xấu xí một cách lạ thường. Chúng ta có thiên hướng đổ lỗi cho khuôn mặt và trang phục, nhưng nguyên nhân của cảm giác này hầu như luôn nằm ở nội tâm. Chúng ta cảm thấy xấu xí vì những điều này sai ở mức độ tâm lý, không phải mức độ thể chất. 

  ---------------------------------------

  We all go through moods when we feel exceptionally ugly. We tend to blames our faces and our clothes, but the cause of the feeling is almost always internal. We feel ugly because things have gone wrong at a psychological level, not a physical one.

  591 người xem


  Bình luận (0)