Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Kiều Linh

  5 tháng trước

  Để quên đi một ai đó, trước hết bạn cần nhận ra rằng có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi ngoài kia thay vì cứ mãi nhớ nhung những kỉ niệm xưa cũ… Nếu bạn thích những video này, hãy ghé thăm cửa hàng (chúng tôi nhận gửi hàng trên toàn cầu):
  https://goo.gl/m8ngkA
  Đăng ký nhận thư thông báo độc quyền tại: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Hoặc ghé thăm trụ sở của chúng tôi tại London: https://goo.gl/Hq9DH8

  ĐỌC THÊM
  “Chúng ta thường cởi mở với những người không thể quên được mối tình cũ. Có vẻ lãng mạn, dù là cũng buồn đôi chút. Mối tình từ một năm về trước nhưng người tình cũ vẫn chung thuỷ với từng chi tiết của câu chuyện. Có thể họ chuyển đến một đất nước khác, có thể họ kết hôn với một người khác, rồi có thể, họ sẽ qua đời…”

  Bạn có thể đọc thêm nhiều hơn về chủ đề này cũng như các chủ đề khác trong trang blog TheBookofLife.org theo đường dẫn:
  https://goo.gl/AfNVlx


  NHIỀU HƠN VỀ TRƯỜNG ĐỜI
  Trang web của chúng tôi có các lớp học, bài báo và những sản phẩm giúp bạn suy ngẫm và trưởng thành: https://goo.gl/ZqzZui

  Xem nhiều hơn về chủ đề CÁC MỐI QUAN HỆ trong danh sách phát:
  http://bit.ly/TSOLrelationships

  Bạn nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh? Bạn có biết rằng bạn có thể đóng góp phụ đề vào tất cả các video của chúng tôi trên Youtube không? Để biết thêm cách làm, hãy vào đường dẫn sau: https://goo.gl/u7OXHE


  MẠNG XÃ HỘI

  Theo dõi chúng tôi theo các đường dẫn sau:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschooloflifelondon/
  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife
  Instagram: https://www.instagram.com/theschooloflifelondon/
  ------------------------------
  Getting over someone begins with the need to realise that there are curious pleasures available from NOT getting over them… If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/m8ngkA
  Join our exclusive mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/Hq9DH8

  FURTHER READING

  “We tend to be generous towards people who can’t get over someone. It sounds Romantic, if a little sad. The love affair happened a year ago now, but still the ex’s thoughts remain loyal to every detail of the story. Maybe they’ve moved to another country, perhaps they’ve married someone else, maybe they’re dead…”

  You can read more on this and other topics on our blog TheBookofLife.org at this link: https://goo.gl/AfNVlx


  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/ZqzZui

  Watch more films on RELATIONSHIPS in our playlist:
  http://bit.ly/TSOLrelationships

  Do you speak a different language to English? Did you know you can submit Subtitles on all of our videos on YouTube? For instructions how to do this click here: https://goo.gl/u7OXHE


  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschooloflifelondon/
  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife
  Instagram: https://www.instagram.com/theschooloflifelondon/

  Để quên đi một ai đó, trước hết bạn cần nhận ra rằng có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi ngoài kia thay vì cứ mãi nhớ nhung những kỉ niệm xưa cũ… Nếu bạn thích những video này, hãy ghé thăm cửa hàng (chúng tôi nhận gửi hàng trên toàn cầu):
  https://goo.gl/m8ngkA
  Đăng ký nhận thư thông báo độc quyền tại: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Hoặc ghé thăm trụ sở của chúng tôi tại London: https://goo.gl/Hq9DH8

  ĐỌC THÊM
  “Chúng ta thường cởi mở với những người không thể quên được mối tình cũ. Có vẻ lãng mạn, dù là cũng buồn đôi chút. Mối tình từ một năm về trước nhưng người tình cũ vẫn chung thuỷ với từng chi tiết của câu chuyện. Có thể họ chuyển đến một đất nước khác, có thể họ kết hôn với một người khác, rồi có thể, họ sẽ qua đời…”

  Bạn có thể đọc thêm nhiều hơn về chủ đề này cũng như các chủ đề khác trong trang blog TheBookofLife.org theo đường dẫn:
  https://goo.gl/AfNVlx


  NHIỀU HƠN VỀ TRƯỜNG ĐỜI
  Trang web của chúng tôi có các lớp học, bài báo và những sản phẩm giúp bạn suy ngẫm và trưởng thành: https://goo.gl/ZqzZui

  Xem nhiều hơn về chủ đề CÁC MỐI QUAN HỆ trong danh sách phát:
  http://bit.ly/TSOLrelationships

  Bạn nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh? Bạn có biết rằng bạn có thể đóng góp phụ đề vào tất cả các video của chúng tôi trên Youtube không? Để biết thêm cách làm, hãy vào đường dẫn sau: https://goo.gl/u7OXHE


  MẠNG XÃ HỘI

  Theo dõi chúng tôi theo các đường dẫn sau:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschooloflifelondon/
  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife
  Instagram: https://www.instagram.com/theschooloflifelondon/
  ------------------------------
  Getting over someone begins with the need to realise that there are curious pleasures available from NOT getting over them… If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/m8ngkA
  Join our exclusive mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/Hq9DH8

  FURTHER READING

  “We tend to be generous towards people who can’t get over someone. It sounds Romantic, if a little sad. The love affair happened a year ago now, but still the ex’s thoughts remain loyal to every detail of the story. Maybe they’ve moved to another country, perhaps they’ve married someone else, maybe they’re dead…”

  You can read more on this and other topics on our blog TheBookofLife.org at this link: https://goo.gl/AfNVlx


  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/ZqzZui

  Watch more films on RELATIONSHIPS in our playlist:
  http://bit.ly/TSOLrelationships

  Do you speak a different language to English? Did you know you can submit Subtitles on all of our videos on YouTube? For instructions how to do this click here: https://goo.gl/u7OXHE


  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschooloflifelondon/
  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife
  Instagram: https://www.instagram.com/theschooloflifelondon/

  297 người xem


  Bình luận (0)