Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Linh

  4 tháng trước

  Bởi vì nhút nhát có thể kìm hãm chúng ta một cách mạnh mẽ như vậy, thật cám dỗ khi nghĩ rằng nó như một phần không thể thay đổi trong sự hình thành cảm xúc của ta, với liên quan đến tính cách con người và có lẽ cả sinh học cái chúng ta không thể tiêu diệt tận gốc. Nhưng sự thật, nhút nhát là.....

  __________

  Because shyness can grip us in such powerful ways, it's tempting to think of it as an immutable part of our emotional make-up, with roots that extend far into our personality and perhaps biology and that we can be incapable of ever extirparting. But in truth, Shyness is.......

  Bởi vì nhút nhát có thể kìm hãm chúng ta một cách mạnh mẽ như vậy, thật cám dỗ khi nghĩ rằng nó như một phần không thể thay đổi trong sự hình thành cảm xúc của ta, với liên quan đến tính cách con người và có lẽ cả sinh học cái chúng ta không thể tiêu diệt tận gốc. Nhưng sự thật, nhút nhát là.....

  __________

  Because shyness can grip us in such powerful ways, it's tempting to think of it as an immutable part of our emotional make-up, with roots that extend far into our personality and perhaps biology and that we can be incapable of ever extirparting. But in truth, Shyness is.......

  366 người xem


  Bình luận (0)