Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tien Ngoc

  5 tháng trước

  Vấn đề lớn nhất của hệ thống giáo dục hiện đại là nó không tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên một cách có hệ thống về nhiều khía cạnh của những thử thách thực sự ở bên ngoài: Chính là cuộc sống. ĐĂNG KÍ kênh của chúng tôi để biết thêm nhiều video mới mỗi tuần: http://tinyurl.com/o28mut7 Nếu bạn thích những video của chúng tôi thì hãy đến cửa hàng ( chúng tôi giao hàng toàn thế giới ): http://www.theschooloflife.com/shop/all/ Mang đến cho bạn http://www.theschooloflife.com Sản xuất kết hợp với http://www.anthousestudio.com

   

  ------------------------------

  The greatest problem of the modern education system is that it doesn't focus on systematically preparing students for many aspects of the real challenge out there: Life itself. SUBSCRIBE to our channel for new films every week: http://tinyurl.com/o28mut7 If you like our films take a look at our shop (we ship worldwide): http://www.theschooloflife.com/shop/all/ Brought to you by http://www.theschooloflife.com Produced in collaboration with http://www.anthousestudio.com

   

   

  Vấn đề lớn nhất của hệ thống giáo dục hiện đại là nó không tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên một cách có hệ thống về nhiều khía cạnh của những thử thách thực sự ở bên ngoài: Chính là cuộc sống. ĐĂNG KÍ kênh của chúng tôi để biết thêm nhiều video mới mỗi tuần: http://tinyurl.com/o28mut7 Nếu bạn thích những video của chúng tôi thì hãy đến cửa hàng ( chúng tôi giao hàng toàn thế giới ): http://www.theschooloflife.com/shop/all/ Mang đến cho bạn http://www.theschooloflife.com Sản xuất kết hợp với http://www.anthousestudio.com

   

  ------------------------------

  The greatest problem of the modern education system is that it doesn't focus on systematically preparing students for many aspects of the real challenge out there: Life itself. SUBSCRIBE to our channel for new films every week: http://tinyurl.com/o28mut7 If you like our films take a look at our shop (we ship worldwide): http://www.theschooloflife.com/shop/all/ Brought to you by http://www.theschooloflife.com Produced in collaboration with http://www.anthousestudio.com

   

   

  677 người xem


  Bình luận (0)