Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Cowie

  8 tháng trước

  Một cách tốt để phân chia xã hội tiên tiến là hỏi: đó là những điều tốt nếu bạn đang làm tốt, và liệu đó là những điều tốt nếu bạn đang làm xấu? Thật thú vị, kết quả rất khác nhau. Một thực tế liên quan là hầu hết chúng ta không, ít nhất là về tài chính, kết thúc là người chiến thắng. Điều đó sẽ cho chúng ta tạm dừng việc suy nghĩ.

  Nếu bạn thích phim của chúng tôi, hãy xem cửa hàng của chúng tôi (chúng tôi gửi trên toàn thế giới): https://goo.gl/4CRRb6

  Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Hoặc ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại trụ sở Hành lang London của chúng tôi https://goo.gl/SJfbrF

   

  _________________________________________

   

  A good way to divide advanced societies is to ask: which are the good ones if you’re doing well, and which are the good ones if you’re doing badly? Interestingly, the results are very different. An associated fact is that most of us do not, financially at least, end up winners. That should give us pause for thought.

  If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/4CRRb6

  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/SJfbrF

  Một cách tốt để phân chia xã hội tiên tiến là hỏi: đó là những điều tốt nếu bạn đang làm tốt, và liệu đó là những điều tốt nếu bạn đang làm xấu? Thật thú vị, kết quả rất khác nhau. Một thực tế liên quan là hầu hết chúng ta không, ít nhất là về tài chính, kết thúc là người chiến thắng. Điều đó sẽ cho chúng ta tạm dừng việc suy nghĩ.

  Nếu bạn thích phim của chúng tôi, hãy xem cửa hàng của chúng tôi (chúng tôi gửi trên toàn thế giới): https://goo.gl/4CRRb6

  Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Hoặc ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại trụ sở Hành lang London của chúng tôi https://goo.gl/SJfbrF

   

  _________________________________________

   

  A good way to divide advanced societies is to ask: which are the good ones if you’re doing well, and which are the good ones if you’re doing badly? Interestingly, the results are very different. An associated fact is that most of us do not, financially at least, end up winners. That should give us pause for thought.

  If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/4CRRb6

  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/SJfbrF

  161 người xem


  Bình luận (0)