Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thái Đạt Phan

  7 tháng trước

  Đương nhiên là chúng rất hữu ích nhưng xét trên nhiều phương diện, chúng ta mua những lợi ích mà điện thoại cung cấp cho với giá cao một cách tinh vi mà không hề nhận ra. Một số phản ánh về lối sống lành mạnh với điện thoại. Nếu bạn thích phim của chúng tôi, hãy xem cửa hàng của chúng tôi (chúng tôi giao hàng trên toàn thế giới): https://goo.gl/Rui7gG
  Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Hoặc ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại trụ sở HQ London của chúng tôi https://goo.gl/PnyycF


  ĐỌC THÊM

  "Một sự thật mất lòng là rất khó để tìm thấy bất cứ ai (và chắc chắn là bất cứ thứ gì) thú vị hơn một chiếc smartphone. Điều này gây nhiều rắc rối, phiền toái và để lại hậu quả cho những câu chuyện tình yêu, cuộc sống gia đình, công việc, thời gian giải trí và sức khoẻ của chúng ta. Hầu như không có mối quan hệ mà trong đó không có sự can thiệp mạnh mẽ của điện thoại. Vẻ đẹp và lợi ích  của điện thoại chúng ta sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại nếu ta không nghi ngờ, ở đâu đó trong tâm trí, rằng chiếc máy này đã mở ra một số cánh cửa và tạo ra sự nguy hiểm khi khép lại những cánh cửa khác. Bài phân tích này biết rằng chúng ta yêu thích điện thoại và sẽ không bao giờ muốn rời bỏ chúng, nhưng cũng nhận thức rằng những thiết bị thú vị này ẩn chứa một cái giá. Đây là một văn bản nhằm mục đích mang lại một chút cân bằng mối quan hệ công nghệ gần gũi nhất, căng thẳng nhất và có thể là nguy hiểm nhất ... "

  Bạn có thể đọc thêm về chủ đề này và các chủ đề khác trên blog của chúng tôi, tại đây: https://goo.gl/PukLgZ

  NHIỀU HƠN VỀ SCHOOL OF LIFE

  Trang web của chúng tôi có các lớp học, bài báo và sản phẩm để giúp bạn tư duy và phát triển: https://goo.gl/26PSur

  Xem thêm các bộ phim về SELF trong danh sách phát của chúng tôi:
  http://bit.ly/TSOLself

  Bạn có thể gửi bản dịch và bảng điểm trên tất cả các video của chúng tôi tại đây: https: //www.youtube.com/timedtext_cs _...
  Tìm hiểu thêm ở đây: https: //support.google.com/youtube/an ...


  TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

  Hãy theo chúng tôi theo các liên kết dưới đây:

  Facebook: https: //www.facebook.com/theschoolofl ...
  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife
  Instagram: https: //www.instagram.com/theschoolof ...


  BIỂU DƯƠNG

  Với sự hợp tác của:
   
  Tom Kemp
  https://vimeo.com/user26596912

  ---

  They are hugely useful of course but in many ways, we buy the advantages our phones give us at a subtly high price we don’t entirely recognise. Some reflections on how to live well around phones. If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/Rui7gG
  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/PnyycF


  FURTHER READING

  “The dark truth is that it’s become very hard to find anyone (and certainly anything) more interesting than one’s smartphone. This perplexing and troubling realisation has for most of us had huge consequences for our love stories, family lives, work, leisure time and health. There is almost no relationship in which the presence of the phone has not had a profound impact. The genuine beauty and interest of our phones wouldn’t be a matter of such concern if we didn’t suspect, somewhere in our minds, that this machine has both opened some doors and is in danger of grievously closing others. This essay knows we love our phones and would never want us to give them up, but it is also gently aware that these delightful gadgets bear a hidden cost. This is a text that aims to bring a little sanity to our closest, most intense and possibly most danger-laden technological relationship…”

  You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/PukLgZ

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/26PSur

  Watch more films on SELF in our playlist:
  http://bit.ly/TSOLself

  You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...
  Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an...


  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...
  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife
  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...


  CREDITS

  Produced in collaboration with:

  Tom Kemp
  https://vimeo.com/user26596912

  Đương nhiên là chúng rất hữu ích nhưng xét trên nhiều phương diện, chúng ta mua những lợi ích mà điện thoại cung cấp cho với giá cao một cách tinh vi mà không hề nhận ra. Một số phản ánh về lối sống lành mạnh với điện thoại. Nếu bạn thích phim của chúng tôi, hãy xem cửa hàng của chúng tôi (chúng tôi giao hàng trên toàn thế giới): https://goo.gl/Rui7gG
  Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Hoặc ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại trụ sở HQ London của chúng tôi https://goo.gl/PnyycF


  ĐỌC THÊM

  "Một sự thật mất lòng là rất khó để tìm thấy bất cứ ai (và chắc chắn là bất cứ thứ gì) thú vị hơn một chiếc smartphone. Điều này gây nhiều rắc rối, phiền toái và để lại hậu quả cho những câu chuyện tình yêu, cuộc sống gia đình, công việc, thời gian giải trí và sức khoẻ của chúng ta. Hầu như không có mối quan hệ mà trong đó không có sự can thiệp mạnh mẽ của điện thoại. Vẻ đẹp và lợi ích  của điện thoại chúng ta sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại nếu ta không nghi ngờ, ở đâu đó trong tâm trí, rằng chiếc máy này đã mở ra một số cánh cửa và tạo ra sự nguy hiểm khi khép lại những cánh cửa khác. Bài phân tích này biết rằng chúng ta yêu thích điện thoại và sẽ không bao giờ muốn rời bỏ chúng, nhưng cũng nhận thức rằng những thiết bị thú vị này ẩn chứa một cái giá. Đây là một văn bản nhằm mục đích mang lại một chút cân bằng mối quan hệ công nghệ gần gũi nhất, căng thẳng nhất và có thể là nguy hiểm nhất ... "

  Bạn có thể đọc thêm về chủ đề này và các chủ đề khác trên blog của chúng tôi, tại đây: https://goo.gl/PukLgZ

  NHIỀU HƠN VỀ SCHOOL OF LIFE

  Trang web của chúng tôi có các lớp học, bài báo và sản phẩm để giúp bạn tư duy và phát triển: https://goo.gl/26PSur

  Xem thêm các bộ phim về SELF trong danh sách phát của chúng tôi:
  http://bit.ly/TSOLself

  Bạn có thể gửi bản dịch và bảng điểm trên tất cả các video của chúng tôi tại đây: https: //www.youtube.com/timedtext_cs _...
  Tìm hiểu thêm ở đây: https: //support.google.com/youtube/an ...


  TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

  Hãy theo chúng tôi theo các liên kết dưới đây:

  Facebook: https: //www.facebook.com/theschoolofl ...
  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife
  Instagram: https: //www.instagram.com/theschoolof ...


  BIỂU DƯƠNG

  Với sự hợp tác của:
   
  Tom Kemp
  https://vimeo.com/user26596912

  ---

  They are hugely useful of course but in many ways, we buy the advantages our phones give us at a subtly high price we don’t entirely recognise. Some reflections on how to live well around phones. If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/Rui7gG
  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/PnyycF


  FURTHER READING

  “The dark truth is that it’s become very hard to find anyone (and certainly anything) more interesting than one’s smartphone. This perplexing and troubling realisation has for most of us had huge consequences for our love stories, family lives, work, leisure time and health. There is almost no relationship in which the presence of the phone has not had a profound impact. The genuine beauty and interest of our phones wouldn’t be a matter of such concern if we didn’t suspect, somewhere in our minds, that this machine has both opened some doors and is in danger of grievously closing others. This essay knows we love our phones and would never want us to give them up, but it is also gently aware that these delightful gadgets bear a hidden cost. This is a text that aims to bring a little sanity to our closest, most intense and possibly most danger-laden technological relationship…”

  You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/PukLgZ

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/26PSur

  Watch more films on SELF in our playlist:
  http://bit.ly/TSOLself

  You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...
  Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an...


  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...
  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife
  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...


  CREDITS

  Produced in collaboration with:

  Tom Kemp
  https://vimeo.com/user26596912

  348 người xem


  Bình luận (0)