Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Trần Liên

  3 tháng trước

  Chúng tôi xin phép được đưa ra một vài chỉ dẫn làm thế nào để chọn những người bạn đởi của mình và hướng đến việc loại bỏ những năng lực vô hình như bản năng ra khỏi. tuy nhiên, điều này thực sự logic cho việc lựa chọn bạn đời này và lien quan đến những bản năng của chúng ta phản ứng như thế nào và tại sao chúng thúc đầy chúng ta hướng đến những người này và xa rời những người khác. Có nhiều phần quà và hơn nữa từ The School of Life, hãy ghé thăm cửa hàng online của chúng tôi:

  https://goo.gl/lLmtDZ

  Tham gia để nhận danh sách thư của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Hoặc thăm chúng tôi tại văn phòng Luân Đôn https://goo.gl/qWrRJd

  ĐỌC THÊM

  Làm thế nào để chọn người để yêu? Câu trả lời lãng mạn là những bản năng của chúng ta tự nhiên dẫn hướng chúng ta đến với những người tử tế và tốt với mình. Tình yêu là 1 dạng của sự ca ngợi hạnh phúc điều đó giảm xuống  khi chúng ta cảm thấy chính mình trong hiện tại là 1 tâm hồn tử tế và lành mạnh, ai sẽ trả lời những nhu cầu cảm xúc của chúng ta, thấu hiểu những nỗi buồn của chúng ta và khiến chúng ta mạnh mẽ hơn cho những nhiệm vụ khó khăn hơn trong cuộc sống của mình? Để xác định người yêu của mình, chúng ta phải để cho những bản năng của mình đồng hành cùng, không  bao giờ nhắc nhở để thúc đây chúng thông qua những phân tích tâm lý học chuẩn xác và quan sát tiến triển cảm xúc, tinh thần hoặc những cân nhắc về những tình trạng, sức khỏe hay dòng dõi khác. Những cảm giác của chúng ta sẽ nói cho mình đầy đủ rõ rang khi chúng ta đạt được đích đến của mình. Hãy hỏi ai đó bằng sự nghiêm túc chính xác là tại sao họ chọn lựa 1 người bạn đời đặc biệt – trong thế giới quan Lãng mạn – đơn giản 1 sự không cần thiết hay hiểu nhầm về tình yêu đau khổ: tình yêu thực sự là 1 bản năng mà thiết lập 1 cách chính xác và tự nhiên với những người có khả năng làm cho mình hạnh phúc….”

  Bạn có thể đọc thêm  chủ đề này hoặc khác trên blog của chúng tôi, tại đây https://goo.gl/IkAGvy

  Website của chúng tôi có nhiều lớp, bài báo và sản phẩm để giúp cho bạn tư duy và phát triển: https://goo.gl/1y98gz

  Xem them nhưng bộ phim về chủ đều NHỮNG MỐI QUAN HỆ trong danh sách phát của chúng tôi: http://bit.ly/TSOLrelationships

  Bạn sử dụng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng  Anh? Bạn có thể nộp Phụ đề cho vất kỳ Video nào của chúng tôi trên Yotube? Để được hướng dẫn, hãy click ở đây https://goo.gl/J1yL37

  Tải ứng dụng: https://goo.gl/S6UUH4

   

  MẠNG XÃ HỘI

  Theo dõi chúng tôi theo đường link bên dưới

  Tải ứng dụng của chúng tôi tại: https://goo.gl/S6UUH4

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...

   

  Đươc sản xuất phối hợp với: Zedem media http://www.zedemanimations.com/

  ----------------------------------------------------------

  We’re given very little guidance on how to choose our partners and tend to leave it to that mysterious force we know as ‘instinct’. However, it truly pays to be a little more rational in this area and work out how our instincts operate and why they push us towards some people and away from others. For gifts and more from The School of Life, visit our online shop:

  https://goo.gl/lLmtDZ

  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ: https://goo.gl/scNBv2

  FURTHER READING

  “How do we choose the people we fall in love with? The Romantic answer is that our instincts naturally guide us to individuals who are kind and good for us. Love is a sort of ecstasy that descends when we feel ourselves in the presence of a benign and nourishing soul, who will answer our emotional needs, understand our sadness and strengthen us for the hard tasks of our lives. In order to locate our lover, we must let our instincts carry us along, taking care never to impede them through pedantic psychological analysis and introspection or else considerations of status, wealth or lineage. Our feelings will tell us clearly enough when we have reached our destiny. To ask someone with any degree of rigour why exactly they have chosen a particular partner is – in the Romantic world-view – simply an unnecessary and offensive misunderstanding of love: true love is an instinct that accurately and naturally settles on those with a capacity to make us happy.…” You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/IkAGvy

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/1y98gz

  Watch more films on RELATIONSHIPS in our playlist: http://bit.ly/TSOLrelationships

  Do you speak a different language to English? Did you know you can submit Subtitles on all of our videos on YouTube? For instructions how to do this click here: https://goo.gl/J1yL37

  Download our App: https://goo.gl/S6UUH4

  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Download our App: https://goo.gl/S6UUH4

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...

  CREDITS

  Produced in collaboration with: Zedem media http://www.zedemanimations.com/

   

   

   

  Chúng tôi xin phép được đưa ra một vài chỉ dẫn làm thế nào để chọn những người bạn đởi của mình và hướng đến việc loại bỏ những năng lực vô hình như bản năng ra khỏi. tuy nhiên, điều này thực sự logic cho việc lựa chọn bạn đời này và lien quan đến những bản năng của chúng ta phản ứng như thế nào và tại sao chúng thúc đầy chúng ta hướng đến những người này và xa rời những người khác. Có nhiều phần quà và hơn nữa từ The School of Life, hãy ghé thăm cửa hàng online của chúng tôi:

  https://goo.gl/lLmtDZ

  Tham gia để nhận danh sách thư của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Hoặc thăm chúng tôi tại văn phòng Luân Đôn https://goo.gl/qWrRJd

  ĐỌC THÊM

  Làm thế nào để chọn người để yêu? Câu trả lời lãng mạn là những bản năng của chúng ta tự nhiên dẫn hướng chúng ta đến với những người tử tế và tốt với mình. Tình yêu là 1 dạng của sự ca ngợi hạnh phúc điều đó giảm xuống  khi chúng ta cảm thấy chính mình trong hiện tại là 1 tâm hồn tử tế và lành mạnh, ai sẽ trả lời những nhu cầu cảm xúc của chúng ta, thấu hiểu những nỗi buồn của chúng ta và khiến chúng ta mạnh mẽ hơn cho những nhiệm vụ khó khăn hơn trong cuộc sống của mình? Để xác định người yêu của mình, chúng ta phải để cho những bản năng của mình đồng hành cùng, không  bao giờ nhắc nhở để thúc đây chúng thông qua những phân tích tâm lý học chuẩn xác và quan sát tiến triển cảm xúc, tinh thần hoặc những cân nhắc về những tình trạng, sức khỏe hay dòng dõi khác. Những cảm giác của chúng ta sẽ nói cho mình đầy đủ rõ rang khi chúng ta đạt được đích đến của mình. Hãy hỏi ai đó bằng sự nghiêm túc chính xác là tại sao họ chọn lựa 1 người bạn đời đặc biệt – trong thế giới quan Lãng mạn – đơn giản 1 sự không cần thiết hay hiểu nhầm về tình yêu đau khổ: tình yêu thực sự là 1 bản năng mà thiết lập 1 cách chính xác và tự nhiên với những người có khả năng làm cho mình hạnh phúc….”

  Bạn có thể đọc thêm  chủ đề này hoặc khác trên blog của chúng tôi, tại đây https://goo.gl/IkAGvy

  Website của chúng tôi có nhiều lớp, bài báo và sản phẩm để giúp cho bạn tư duy và phát triển: https://goo.gl/1y98gz

  Xem them nhưng bộ phim về chủ đều NHỮNG MỐI QUAN HỆ trong danh sách phát của chúng tôi: http://bit.ly/TSOLrelationships

  Bạn sử dụng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng  Anh? Bạn có thể nộp Phụ đề cho vất kỳ Video nào của chúng tôi trên Yotube? Để được hướng dẫn, hãy click ở đây https://goo.gl/J1yL37

  Tải ứng dụng: https://goo.gl/S6UUH4

   

  MẠNG XÃ HỘI

  Theo dõi chúng tôi theo đường link bên dưới

  Tải ứng dụng của chúng tôi tại: https://goo.gl/S6UUH4

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...

   

  Đươc sản xuất phối hợp với: Zedem media http://www.zedemanimations.com/

  ----------------------------------------------------------

  We’re given very little guidance on how to choose our partners and tend to leave it to that mysterious force we know as ‘instinct’. However, it truly pays to be a little more rational in this area and work out how our instincts operate and why they push us towards some people and away from others. For gifts and more from The School of Life, visit our online shop:

  https://goo.gl/lLmtDZ

  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ: https://goo.gl/scNBv2

  FURTHER READING

  “How do we choose the people we fall in love with? The Romantic answer is that our instincts naturally guide us to individuals who are kind and good for us. Love is a sort of ecstasy that descends when we feel ourselves in the presence of a benign and nourishing soul, who will answer our emotional needs, understand our sadness and strengthen us for the hard tasks of our lives. In order to locate our lover, we must let our instincts carry us along, taking care never to impede them through pedantic psychological analysis and introspection or else considerations of status, wealth or lineage. Our feelings will tell us clearly enough when we have reached our destiny. To ask someone with any degree of rigour why exactly they have chosen a particular partner is – in the Romantic world-view – simply an unnecessary and offensive misunderstanding of love: true love is an instinct that accurately and naturally settles on those with a capacity to make us happy.…” You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/IkAGvy

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/1y98gz

  Watch more films on RELATIONSHIPS in our playlist: http://bit.ly/TSOLrelationships

  Do you speak a different language to English? Did you know you can submit Subtitles on all of our videos on YouTube? For instructions how to do this click here: https://goo.gl/J1yL37

  Download our App: https://goo.gl/S6UUH4

  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Download our App: https://goo.gl/S6UUH4

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...

  CREDITS

  Produced in collaboration with: Zedem media http://www.zedemanimations.com/

   

   

   

  541 người xem


  Bình luận (0)