Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
   Hồng Ngọc

  5 tháng trước

   
  Thói quen là một cách suy nghĩ cố định dẫn đến hành vi tự động. Lợi ích là chúng ta không cần phải suy đi nghĩ lại những việc cần làm. Nó chỉ xảy ra và có thể có các ảnh hưởng tích cực. Nhưng một thói quen xấu cũng có thể làm tổn thương chúng ta hoặc ngăn chúng ta tiến bộ. Mặc dù, cũng như bất cứ điều gì, chúng ta có thể học hỏi và không thể học được. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cố gắng để hiểu được nguồn gốc của chúng.
   
  Thói quen được tạo ra bởi kinh nghiệm tạo ra những cách suy nghĩ cố định trong não của chúng ta. Để giải thích điều này, hãy so sánh những gì xảy ra bên trong não của bạn với những gì xảy ra trên trang trại. Có một nông dân tên là Joe, vườn rau của anh ta, chuồng gà và hộp thư. Mỗi nông dân Joe mỗi buổi sáng đều bước đầu đến vườn rau, sau đó kiểm tra gà của mình, rồi lấy thư của anh ta và sau đó quay lại nhà. Sau một vài ngày của thói quen này, dấu chân của anh ta trở nên rõ ràng hơn trên trang trại. Sau một vài tháng, các dấu vết trở thành con đường cố định. Không chỉ ở trang trại của anh ta mà cả trong não bộ.
   
  Một đêm Joe có một giấc mơ kỳ diệu, anh khám phá ra tình yêu của anh với tất cả sinh vật. Ngày hôm sau, anh ta đã thả tất cả gà của mình. Điều buồn cười là mặc dù vậy, thay vì điều chỉnh hành vi của mình, anh vẫn vô thức đi bộ từ vườn rau đến chuồng gà. Các dấu vết trên mặt đất, và bên trong bộ não của Joe giờ đây đã quá sâu. Để thoát khỏi thói quen, chúng ta phải đi xuống con đường mới. Việc này đòi hỏi phải có nhiều lần lặp đi lặp lại hành vi mong muốn mới của chúng ta và sức mạnh ý chí để tiếp tục. .
   
  Thói quen thường là phản ứng đối với một kích hoạt nhất định, theo một quá trình hình thành và thường kết thúc bằng phần thưởng. Đây cũng được gọi là vòng lặp thói quen. Kích hoạt của Joe là vườn rau. Ngay khi anh ta tưới cây cà chua cuối cùng, anh ta bắt đầu công việc kế tiếp của mình để tự động đi bộ đến chuồng gà. Phần thưởng của ông là tìm trứng. Và bởi vì phần thưởng giải phóng dopamine, chất dẫn truyền thần kinh làm cho não của chúng ta hạnh phúc và sau đó bị móc nối, chúng ta bị mắc kẹt và không thể thoát ra được. 
   
  Em gái của Joe sống ở thành phố. Cô có một thói quen rất thú vị. Bất cứ khi nào cô ấy nghe thấy tiếng điện thoại của cô ấy, cô ấy sẽ tự động nhìn vào màn hình. Hầu hết đó chỉ là một tin nhắn ngẫu nhiên không liên quan. Điều này xảy ra ngay cả khi có một chuyện gì đó quan trọng hơn đã xảy ra ngay trong lúc đó. Âm thanh từ điện thoại kích hoạt một thói quen với hy vọng có được một phần thưởng ngọt ngào và một số chất dopamine gây nghiện. 

  Để thay đổi thói quen, nhà báo Charles Duhigg đề xuất thiết kế lại vòng lặp thói quen. Giả sử bạn thích đi xem rạp chiếu phim, nhưng bất cứ khi nào bạn làm, bạn ăn quá nhiều bắp rang ngọt ngào đó. Trong trường hợp này, trình kích hoạt của bạn là hàng bỏng ngô mà bạn vượt qua bất cứ khi nào bạn đi xem phim. Thói quen của bạn là mua bỏng ngô đó. Và phần thưởng của bạn đang ăn vặt trong suốt bộ phim. Để thay đổi thói quen của mình, bạn có thể tiếp tục kích hoạt và giữ phần thưởng, nhưng thay thế thói quen. Thay vì vị ngọt, hãy mua bỏng ngô mặn. Sau đó thậm chí có thể là vị trái cây.

  Nếu một vấn đề rất nghiêm trọng, hãy loại bỏ các kích hoạt. Dừng mua vé xem phim. Nếu chúng ta không thể rời mắt khỏi điện thoại của mình, chúng ta có thể tắt tất cả các thông báo. Và nếu chúng ta có bạn bè lôi kéo chúng ta vào tình huống có thể gây ra một thói quen xấu, chúng ta có thể kết bạn mới mà không như vậy.

  Một số thói quen rất phức tạp. Ví dụ như trì hoãn. Không có trình kích hoạt, quá trình hình thành hay phần thưởng thưởng nào rõ ràng. Nó chỉ xảy ra. Những thói quen như vậy có thể thay đổi theo những hành động nhỏ dẫn đến những hệ quả nhỏ. Lần tiếp theo bạn trì hoãn, cố gắng giải lao trong khi bạn phải tập trung. Kích hoạt của bạn có thể là toàn bộ thời gian trên đồng hồ của bạn. Một khi bạn nghe thấy tiếng đồng hồ, hãy tập trung vào công việc của bạn ngay cả khi nó chỉ trong 5 phút. Sau đó, tự thưởng cho mình một miếng sô cô la. Ngay ngày đầu tiên bạn làm điều đó, bạn đã tạo ra một số dấu vết mới trong não và ngày sau càng nhiều hơn. Sau vài tuần, não bộ của bạn sẽ dễ dàng đi theo con đường đó.

  Nhiều bước nhỏ đi liền với nhau sẽ tạo sự khác biệt lớn theo thời gian. Rốt cuộc, chúng ta vẫn còn cả cuộc đời trước mặt. Và để trở nên thành công, thói quen tốt có lẽ là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Như nhà thơ nổi tiếng John Dryden đã viết: "Trước hết chúng ta hình thành thói quen của mình, và sau đó những thói quen đó tạo nên chúng ta." Hãy kể cho chúng tôi. Bạn có bao giờ học hay không học một thói quen? Xin vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận ​​dưới đây!

  Sources:

  http://psyserv06.psy.sbg.ac.at:5916/f...

  http://exerciseinc.com/how-to-start-a...

  https://www.mpg.de/7426068/F001_Focus...

   
   
   
  To form a habit, you need to repeat a behavior until its reflected in the structure of your brain. Its often best done in tiny steps.
   
  To support our channel, you just need 1 dollar - www.patreon.com/sprouts ;)
   
  Another great video:
   
  The book: "Power of Habit" by Charles Duhigg:
   
   
  A habit is a fixed way of thinking that leads to automatic behavior. The benefit is we don’t have to rethink again and again what to do. It just happens and can have good side effects . But a bad habit can also hurt us or hold us back from progressing . Although, like anything, we can learn and unlearn them. But first, let's try to understand where they come from.
   
  Habits are made by experiences creating fixed ways of thinking inside our brain . To explain this, let's compare what happens inside your brain to what happens on a farm . There is a farmer named Joe, his vegetable garden, the chicken shed and a mailbox . Every morning farmer Joe first walks to the vegetables , then checks on his chickens , then collects his mail and then walks back to the house . After a few days of this routine, his trace becomes more visible on his farm . After a few months, the trace becomes fixed pathways . Not only on his farm, but also inside his brain.
   
  One night Joe has a magical dream where he discovers his love with all living creatures . The next day he sets all of his chickens free . The funny thing is though, instead of adjusting his behavior, he still walks blindly from the vegetable garden to the chicken shed . The trace on the ground, and inside Joe’s brain are now just too deep. To leave the path of habit, we have to go down a new road . This takes time multiple repetitions of our new desired behavior and willpower to keep going. .
   
  A habit is often a response to a certain trigger, which follows a routine and usually ends with a reward. This is also called a habit loop . Joe’s trigger are the vegetables. As soon as he waters the last tomato , he starts his next routine to automatically walk to the chickens. His reward is to find eggs. And because rewards release dopamine, a neurotransmitter that makes our brain first happy and then hooked, we get stuck and can’t let go anymore.
  Joe's sister lives in the city. She has a funny habit. Whenever she hears her phone, she automatically looks at the screen. Most of the time it's just a random irrelevant message . This happens even if something far more important was happening right in that moment . The sound from the phone triggers a routine in the hope for a sweet reward and some of that addictive dopamine.
   
  To change a habit, journalist Charles Duhigg recommends redesigning the habit loop . Say you like going to the movie theater, but whenever you do, you eat too much of that sweet popcorn. In this case your trigger is the popcorn stand that you pass by whenever you go to the movies. Your routine is buying that popcorn. And your reward is snacking during the film. To change your habit, you could keep the trigger and keep the reward, but replace the routine. Instead of sweet, get salty popcorn. Later maybe even fruits.
   
  If a problem gets very serious , remove the trigger. Stop buying movie tickets. If we can’t leave our phone alone, we can turn off all the notifications . And if we have friends that get us into situations that can trigger a bad habit, we can make new friends that don’t.
   
  Some habits are tricky. Procrastination for example. There is no clear trigger, routine or reward. It just happens. Habits like that can be changed in tiny steps that leads to small rewards. Next time you procrastinate, try to make some short breaks in which you focus. Your trigger can be the full hour on your clock. Once you hear it, focus on your work even if it is just for 5 minutes. After, reward yourself with a piece of chocolate. The very first day you do that, you will already create some new traces in your brain and the next day some more . After a few weeks, it will be easy to walk down that road.
   
  Many small steps added together, make a big difference over time. After all, we still have our entire life in front of us. And to becomes successful, good habits are probably our best bet. As the famous poet John Dryden wrote: “We first make our habits, and then our habits make us.” Tell us. Have you ever learn or unlearned a habit? Please share your experience in the comments below!
   
  Sources:
   
  Thói quen là một cách suy nghĩ cố định dẫn đến hành vi tự động. Lợi ích là chúng ta không cần phải suy đi nghĩ lại những việc cần làm. Nó chỉ xảy ra và có thể có các ảnh hưởng tích cực. Nhưng một thói quen xấu cũng có thể làm tổn thương chúng ta hoặc ngăn chúng ta tiến bộ. Mặc dù, cũng như bất cứ điều gì, chúng ta có thể học hỏi và không thể học được. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cố gắng để hiểu được nguồn gốc của chúng.
   
  Thói quen được tạo ra bởi kinh nghiệm tạo ra những cách suy nghĩ cố định trong não của chúng ta. Để giải thích điều này, hãy so sánh những gì xảy ra bên trong não của bạn với những gì xảy ra trên trang trại. Có một nông dân tên là Joe, vườn rau của anh ta, chuồng gà và hộp thư. Mỗi nông dân Joe mỗi buổi sáng đều bước đầu đến vườn rau, sau đó kiểm tra gà của mình, rồi lấy thư của anh ta và sau đó quay lại nhà. Sau một vài ngày của thói quen này, dấu chân của anh ta trở nên rõ ràng hơn trên trang trại. Sau một vài tháng, các dấu vết trở thành con đường cố định. Không chỉ ở trang trại của anh ta mà cả trong não bộ.
   
  Một đêm Joe có một giấc mơ kỳ diệu, anh khám phá ra tình yêu của anh với tất cả sinh vật. Ngày hôm sau, anh ta đã thả tất cả gà của mình. Điều buồn cười là mặc dù vậy, thay vì điều chỉnh hành vi của mình, anh vẫn vô thức đi bộ từ vườn rau đến chuồng gà. Các dấu vết trên mặt đất, và bên trong bộ não của Joe giờ đây đã quá sâu. Để thoát khỏi thói quen, chúng ta phải đi xuống con đường mới. Việc này đòi hỏi phải có nhiều lần lặp đi lặp lại hành vi mong muốn mới của chúng ta và sức mạnh ý chí để tiếp tục. .
   
  Thói quen thường là phản ứng đối với một kích hoạt nhất định, theo một quá trình hình thành và thường kết thúc bằng phần thưởng. Đây cũng được gọi là vòng lặp thói quen. Kích hoạt của Joe là vườn rau. Ngay khi anh ta tưới cây cà chua cuối cùng, anh ta bắt đầu công việc kế tiếp của mình để tự động đi bộ đến chuồng gà. Phần thưởng của ông là tìm trứng. Và bởi vì phần thưởng giải phóng dopamine, chất dẫn truyền thần kinh làm cho não của chúng ta hạnh phúc và sau đó bị móc nối, chúng ta bị mắc kẹt và không thể thoát ra được. 
   
  Em gái của Joe sống ở thành phố. Cô có một thói quen rất thú vị. Bất cứ khi nào cô ấy nghe thấy tiếng điện thoại của cô ấy, cô ấy sẽ tự động nhìn vào màn hình. Hầu hết đó chỉ là một tin nhắn ngẫu nhiên không liên quan. Điều này xảy ra ngay cả khi có một chuyện gì đó quan trọng hơn đã xảy ra ngay trong lúc đó. Âm thanh từ điện thoại kích hoạt một thói quen với hy vọng có được một phần thưởng ngọt ngào và một số chất dopamine gây nghiện. 

  Để thay đổi thói quen, nhà báo Charles Duhigg đề xuất thiết kế lại vòng lặp thói quen. Giả sử bạn thích đi xem rạp chiếu phim, nhưng bất cứ khi nào bạn làm, bạn ăn quá nhiều bắp rang ngọt ngào đó. Trong trường hợp này, trình kích hoạt của bạn là hàng bỏng ngô mà bạn vượt qua bất cứ khi nào bạn đi xem phim. Thói quen của bạn là mua bỏng ngô đó. Và phần thưởng của bạn đang ăn vặt trong suốt bộ phim. Để thay đổi thói quen của mình, bạn có thể tiếp tục kích hoạt và giữ phần thưởng, nhưng thay thế thói quen. Thay vì vị ngọt, hãy mua bỏng ngô mặn. Sau đó thậm chí có thể là vị trái cây.

  Nếu một vấn đề rất nghiêm trọng, hãy loại bỏ các kích hoạt. Dừng mua vé xem phim. Nếu chúng ta không thể rời mắt khỏi điện thoại của mình, chúng ta có thể tắt tất cả các thông báo. Và nếu chúng ta có bạn bè lôi kéo chúng ta vào tình huống có thể gây ra một thói quen xấu, chúng ta có thể kết bạn mới mà không như vậy.

  Một số thói quen rất phức tạp. Ví dụ như trì hoãn. Không có trình kích hoạt, quá trình hình thành hay phần thưởng thưởng nào rõ ràng. Nó chỉ xảy ra. Những thói quen như vậy có thể thay đổi theo những hành động nhỏ dẫn đến những hệ quả nhỏ. Lần tiếp theo bạn trì hoãn, cố gắng giải lao trong khi bạn phải tập trung. Kích hoạt của bạn có thể là toàn bộ thời gian trên đồng hồ của bạn. Một khi bạn nghe thấy tiếng đồng hồ, hãy tập trung vào công việc của bạn ngay cả khi nó chỉ trong 5 phút. Sau đó, tự thưởng cho mình một miếng sô cô la. Ngay ngày đầu tiên bạn làm điều đó, bạn đã tạo ra một số dấu vết mới trong não và ngày sau càng nhiều hơn. Sau vài tuần, não bộ của bạn sẽ dễ dàng đi theo con đường đó.

  Nhiều bước nhỏ đi liền với nhau sẽ tạo sự khác biệt lớn theo thời gian. Rốt cuộc, chúng ta vẫn còn cả cuộc đời trước mặt. Và để trở nên thành công, thói quen tốt có lẽ là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Như nhà thơ nổi tiếng John Dryden đã viết: "Trước hết chúng ta hình thành thói quen của mình, và sau đó những thói quen đó tạo nên chúng ta." Hãy kể cho chúng tôi. Bạn có bao giờ học hay không học một thói quen? Xin vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận ​​dưới đây!

  Sources:

  http://psyserv06.psy.sbg.ac.at:5916/f...

  http://exerciseinc.com/how-to-start-a...

  https://www.mpg.de/7426068/F001_Focus...

   
   
   
  To form a habit, you need to repeat a behavior until its reflected in the structure of your brain. Its often best done in tiny steps.
   
  To support our channel, you just need 1 dollar - www.patreon.com/sprouts ;)
   
  Another great video:
   
  The book: "Power of Habit" by Charles Duhigg:
   
   
  A habit is a fixed way of thinking that leads to automatic behavior. The benefit is we don’t have to rethink again and again what to do. It just happens and can have good side effects . But a bad habit can also hurt us or hold us back from progressing . Although, like anything, we can learn and unlearn them. But first, let's try to understand where they come from.
   
  Habits are made by experiences creating fixed ways of thinking inside our brain . To explain this, let's compare what happens inside your brain to what happens on a farm . There is a farmer named Joe, his vegetable garden, the chicken shed and a mailbox . Every morning farmer Joe first walks to the vegetables , then checks on his chickens , then collects his mail and then walks back to the house . After a few days of this routine, his trace becomes more visible on his farm . After a few months, the trace becomes fixed pathways . Not only on his farm, but also inside his brain.
   
  One night Joe has a magical dream where he discovers his love with all living creatures . The next day he sets all of his chickens free . The funny thing is though, instead of adjusting his behavior, he still walks blindly from the vegetable garden to the chicken shed . The trace on the ground, and inside Joe’s brain are now just too deep. To leave the path of habit, we have to go down a new road . This takes time multiple repetitions of our new desired behavior and willpower to keep going. .
   
  A habit is often a response to a certain trigger, which follows a routine and usually ends with a reward. This is also called a habit loop . Joe’s trigger are the vegetables. As soon as he waters the last tomato , he starts his next routine to automatically walk to the chickens. His reward is to find eggs. And because rewards release dopamine, a neurotransmitter that makes our brain first happy and then hooked, we get stuck and can’t let go anymore.
  Joe's sister lives in the city. She has a funny habit. Whenever she hears her phone, she automatically looks at the screen. Most of the time it's just a random irrelevant message . This happens even if something far more important was happening right in that moment . The sound from the phone triggers a routine in the hope for a sweet reward and some of that addictive dopamine.
   
  To change a habit, journalist Charles Duhigg recommends redesigning the habit loop . Say you like going to the movie theater, but whenever you do, you eat too much of that sweet popcorn. In this case your trigger is the popcorn stand that you pass by whenever you go to the movies. Your routine is buying that popcorn. And your reward is snacking during the film. To change your habit, you could keep the trigger and keep the reward, but replace the routine. Instead of sweet, get salty popcorn. Later maybe even fruits.
   
  If a problem gets very serious , remove the trigger. Stop buying movie tickets. If we can’t leave our phone alone, we can turn off all the notifications . And if we have friends that get us into situations that can trigger a bad habit, we can make new friends that don’t.
   
  Some habits are tricky. Procrastination for example. There is no clear trigger, routine or reward. It just happens. Habits like that can be changed in tiny steps that leads to small rewards. Next time you procrastinate, try to make some short breaks in which you focus. Your trigger can be the full hour on your clock. Once you hear it, focus on your work even if it is just for 5 minutes. After, reward yourself with a piece of chocolate. The very first day you do that, you will already create some new traces in your brain and the next day some more . After a few weeks, it will be easy to walk down that road.
   
  Many small steps added together, make a big difference over time. After all, we still have our entire life in front of us. And to becomes successful, good habits are probably our best bet. As the famous poet John Dryden wrote: “We first make our habits, and then our habits make us.” Tell us. Have you ever learn or unlearned a habit? Please share your experience in the comments below!
   
  Sources:

  793 người xem


  Bình luận (0)