Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Nguyễn Thục Nam

  5 tháng trước

  Cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ bạn cần cho kỳ thi và bài kiểm tra có thể mất một thời gian dài. Tuy nhiên, "sự lặp cách đều" có thể giúp bạn tăng tốc quá trình học tập một cách có ý nghĩa - và nó có thể bổ sung cho hầu hết các phương pháp học tập khác.

  Video này đi sâu vào lịch sử đằng sau kỹ thuật này, khám phá nó ảnh hưởng như thế nào đến bộ nhớ của chúng ta (thông qua cái gọi là hiệu quả khoảng cách) và cho bạn thấy chính xác cách thức bạn có thể sử dụng nó với flashcard và với các ứng dụng.

   
  --------------------------------------
  Trying to memorize everything you need for your exams and tests can take a long time. However, spaced repetition can help you speed the learning process up significantly - and it can complement almost any other study technique.
   
  This video dives into the history behind this technique, explores how it affects our memory (through what's called the Spacing Effect), and shows you exactly how you can use it both with paper flash cards and with apps.
   
   
   

  Cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ bạn cần cho kỳ thi và bài kiểm tra có thể mất một thời gian dài. Tuy nhiên, "sự lặp cách đều" có thể giúp bạn tăng tốc quá trình học tập một cách có ý nghĩa - và nó có thể bổ sung cho hầu hết các phương pháp học tập khác.

  Video này đi sâu vào lịch sử đằng sau kỹ thuật này, khám phá nó ảnh hưởng như thế nào đến bộ nhớ của chúng ta (thông qua cái gọi là hiệu quả khoảng cách) và cho bạn thấy chính xác cách thức bạn có thể sử dụng nó với flashcard và với các ứng dụng.

   
  --------------------------------------
  Trying to memorize everything you need for your exams and tests can take a long time. However, spaced repetition can help you speed the learning process up significantly - and it can complement almost any other study technique.
   
  This video dives into the history behind this technique, explores how it affects our memory (through what's called the Spacing Effect), and shows you exactly how you can use it both with paper flash cards and with apps.
   
   
   

  772 người xem


  Bình luận (0)