Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  8 tháng trước

  Eternal Explorer - Motivation

  Đây là video giáo dục và tạo động lực để truyền cảm hứng tới mọi người. Mọi người nên xem xét kĩ lưỡng. Các video minh họa chỉ với mục đích minh họa nội dung.

  Các bản quyền thuộc về chủ sở hữu chính thức. Eternal Explorer không tuyên bố sở hữu bản quyền. Mục đích chính là truyền cảm hứng, tạo động lực và giáo dục.

  ---------------------

  Eternal Explorer - Motivation

  This is an educational and motivational video meant only for inspiring the viewers. Viewer's discretion is advised. Video clips used are for illustrative purpose only to make the point in the audio.

  All copyrights are acknowledged to their rightful owners. Eternal Explorer does not claim to own any copyrights. The sole purpose of this video is to inspire, empower and educate the viewers.

  Eternal Explorer - Motivation

  Đây là video giáo dục và tạo động lực để truyền cảm hứng tới mọi người. Mọi người nên xem xét kĩ lưỡng. Các video minh họa chỉ với mục đích minh họa nội dung.

  Các bản quyền thuộc về chủ sở hữu chính thức. Eternal Explorer không tuyên bố sở hữu bản quyền. Mục đích chính là truyền cảm hứng, tạo động lực và giáo dục.

  ---------------------

  Eternal Explorer - Motivation

  This is an educational and motivational video meant only for inspiring the viewers. Viewer's discretion is advised. Video clips used are for illustrative purpose only to make the point in the audio.

  All copyrights are acknowledged to their rightful owners. Eternal Explorer does not claim to own any copyrights. The sole purpose of this video is to inspire, empower and educate the viewers.

  2,237 người xem


  Bình luận (0)