Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thảo My

  7 tháng trước

  Nhiều vấn đề lớn nhất của con người không phải là do sự thiếu hụt trí thông minh kỹ thuật hay tài chính, mà là trí thông minh cảm xúc. Thông qua việc có được trí thông minh cảm xúc, chúng ta trở thành những người tình, công nhân, bạn bè và công dân tốt hơn. Chúng ta ít khi được dạy về Trí thông minh Cảm xúc một cách hệ thống và phải trả một số tiền lớn để được học tập trong lĩnh vực này. Chính vì thế "The school of Life" sẽ là nơi được dành để thúc đẩy Trí thông minh Cảm xúc của bạn.


  Nếu bạn thích sản phẩm của chúng tôi, hãy ghé thăm cửa hàng tại (chúng tôi nhận gửi hàng trên toàn thế giới): https://goo.gl/yTdrny
  Tham gia danh sách thư tín: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Hoặc ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại trụ sở HQ London https://goo.gl/EpFPZJ

  ----------------------------------------------------------------------------

  Many of humanity’s greatest problems stem not from a shortfall of technical or financial intelligence, but what we term emotional intelligence. It is through the acquisition of Emotional Intelligence that we stand to become better lovers, workers, friends and citizens. We are rarely systematically taught Emotional Intelligence and pay a heavy price for this gap in learning. The School of Life is dedicated to fostering Emotional Intelligence.

  If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/yTdrny Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/EpFPZJ

  Nhiều vấn đề lớn nhất của con người không phải là do sự thiếu hụt trí thông minh kỹ thuật hay tài chính, mà là trí thông minh cảm xúc. Thông qua việc có được trí thông minh cảm xúc, chúng ta trở thành những người tình, công nhân, bạn bè và công dân tốt hơn. Chúng ta ít khi được dạy về Trí thông minh Cảm xúc một cách hệ thống và phải trả một số tiền lớn để được học tập trong lĩnh vực này. Chính vì thế "The school of Life" sẽ là nơi được dành để thúc đẩy Trí thông minh Cảm xúc của bạn.


  Nếu bạn thích sản phẩm của chúng tôi, hãy ghé thăm cửa hàng tại (chúng tôi nhận gửi hàng trên toàn thế giới): https://goo.gl/yTdrny
  Tham gia danh sách thư tín: http://bit.ly/2e0TQNJ
  Hoặc ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại trụ sở HQ London https://goo.gl/EpFPZJ

  ----------------------------------------------------------------------------

  Many of humanity’s greatest problems stem not from a shortfall of technical or financial intelligence, but what we term emotional intelligence. It is through the acquisition of Emotional Intelligence that we stand to become better lovers, workers, friends and citizens. We are rarely systematically taught Emotional Intelligence and pay a heavy price for this gap in learning. The School of Life is dedicated to fostering Emotional Intelligence.

  If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/yTdrny Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/EpFPZJ

  243 người xem


  Bình luận (0)