Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  8 tháng trước

  Evan Carmichael

  Chào buổi sáng #BelieveNation! Bài học hôm nay là "Thực hành nói trước đám đông". Xin mời Ngài, Warren Buffett

  --------------

  Evan Carmichael

  Good morning #BelieveNation! Today's message is:"Practice Public Speaking." Over to you Warren Buffett

  Evan Carmichael

  Chào buổi sáng #BelieveNation! Bài học hôm nay là "Thực hành nói trước đám đông". Xin mời Ngài, Warren Buffett

  --------------

  Evan Carmichael

  Good morning #BelieveNation! Today's message is:"Practice Public Speaking." Over to you Warren Buffett

  2,980 người xem


  Bình luận (0)