Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Việt Phương

  7 tháng trước

  Ngành công nghiệp này đã chuyển mình- và thương hiệu Fenty Beauty của Rihanna không phải hãng duy nhất đưa kem nền đến một nền công nghiệp làm đẹp rộng mở hơn. 

  Theo dõi kênh chúng tôi tại: http://goo.gl/0bsAjO 

  Dòng sản phẩm mới từ hãng mỹ phẩm của Rihanna- Fenty Beauty là một thành công nhanh chóng- và không chỉ nổi vì có tên Riri ở đó. Fenty có một số lượng lớn kem nền- 40 màu tất cả- thứ khiến cả giới làm đẹp đảo điên. Mỹ phẩm và ngành công nghiệp làm đẹp nói chung, đã trải qua lịch sử dài kiến tạo sản phẩm mà chẳng hề phù hợp với những người có màu da tối hơn. Có rất nhiều yếu tố dẫn tới việc các hãng mỹ phẩm lớn có cực ít lựa chọn cho người da màu- và không phải tất cả những lí do đó đều bắt nguồn từ quá trình sản xuất sản phẩm.Với Fenty Beauty, Rihanna đã cho cả ngành công nghiệp thấy rất đáng đầu tư tiền của, thời gian vào việc sáng tạo các sản phẩm đa sắc thái vượt lên phạm vi nhỏ hẹp chỉ với 3 tông màu: ngà voi, be và cháy nắng.

  Vox.com là trang web giúp bạn cất lên tiếng nói và hiểu được thứ đang luân chuyển những sự kiện trên tiêu đề. 

  Trang chủ: http://www.vox.com 

  List video:  http://goo.gl/IZONyE 

  Twitter:  http://goo.gl/XFrZ5H

  Facebook: http://goo.gl/U2g06o

   

  ------------------------------------------------------

  But the industry is changing – and Rihanna’s Fenty Beauty isn’t the only brand laying the foundation for a more inclusive beauty industry.

  Subscribe to our channel! http://goo.gl/0bsAjO

  Rihanna’s new makeup line Fenty Beauty has been an instant success — and it’s not only popular because Rihanna’s name is attached to it. Fenty Beauty carries a wide range of foundations — 40 to be exact — which has the beauty industry shook. Cosmetics and the beauty industry as a whole, has a long history of creating products that did not match deeper-toned people of color. There are a number of factors that have lead many mainstream beauty companies to having a narrow selection for people of color — and not all of those reasons are rooted in product development. With Fenty Beauty, Rihanna is showing the industry that it’s worth investing money and time into creating nuanced products beyond the ranges of ivory, beige, and tan.

  Vox.com is a news website that helps you cut through the noise and understand what's really driving the events in the headlines.

  Check out http://www.vox.com to get up to speed on everything from Kurdistan to the Kim Kardashian app. Check out our full video catalog: http://goo.gl/IZONyE

  Follow Vox on Twitter: http://goo.gl/XFrZ5H

  Or on Facebook: http://goo.gl/U2g06o

  Ngành công nghiệp này đã chuyển mình- và thương hiệu Fenty Beauty của Rihanna không phải hãng duy nhất đưa kem nền đến một nền công nghiệp làm đẹp rộng mở hơn. 

  Theo dõi kênh chúng tôi tại: http://goo.gl/0bsAjO 

  Dòng sản phẩm mới từ hãng mỹ phẩm của Rihanna- Fenty Beauty là một thành công nhanh chóng- và không chỉ nổi vì có tên Riri ở đó. Fenty có một số lượng lớn kem nền- 40 màu tất cả- thứ khiến cả giới làm đẹp đảo điên. Mỹ phẩm và ngành công nghiệp làm đẹp nói chung, đã trải qua lịch sử dài kiến tạo sản phẩm mà chẳng hề phù hợp với những người có màu da tối hơn. Có rất nhiều yếu tố dẫn tới việc các hãng mỹ phẩm lớn có cực ít lựa chọn cho người da màu- và không phải tất cả những lí do đó đều bắt nguồn từ quá trình sản xuất sản phẩm.Với Fenty Beauty, Rihanna đã cho cả ngành công nghiệp thấy rất đáng đầu tư tiền của, thời gian vào việc sáng tạo các sản phẩm đa sắc thái vượt lên phạm vi nhỏ hẹp chỉ với 3 tông màu: ngà voi, be và cháy nắng.

  Vox.com là trang web giúp bạn cất lên tiếng nói và hiểu được thứ đang luân chuyển những sự kiện trên tiêu đề. 

  Trang chủ: http://www.vox.com 

  List video:  http://goo.gl/IZONyE 

  Twitter:  http://goo.gl/XFrZ5H

  Facebook: http://goo.gl/U2g06o

   

  ------------------------------------------------------

  But the industry is changing – and Rihanna’s Fenty Beauty isn’t the only brand laying the foundation for a more inclusive beauty industry.

  Subscribe to our channel! http://goo.gl/0bsAjO

  Rihanna’s new makeup line Fenty Beauty has been an instant success — and it’s not only popular because Rihanna’s name is attached to it. Fenty Beauty carries a wide range of foundations — 40 to be exact — which has the beauty industry shook. Cosmetics and the beauty industry as a whole, has a long history of creating products that did not match deeper-toned people of color. There are a number of factors that have lead many mainstream beauty companies to having a narrow selection for people of color — and not all of those reasons are rooted in product development. With Fenty Beauty, Rihanna is showing the industry that it’s worth investing money and time into creating nuanced products beyond the ranges of ivory, beige, and tan.

  Vox.com is a news website that helps you cut through the noise and understand what's really driving the events in the headlines.

  Check out http://www.vox.com to get up to speed on everything from Kurdistan to the Kim Kardashian app. Check out our full video catalog: http://goo.gl/IZONyE

  Follow Vox on Twitter: http://goo.gl/XFrZ5H

  Or on Facebook: http://goo.gl/U2g06o

  388 người xem


  Bình luận (0)