Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phượng Thái

  5 tháng trước

  ISIS hiện vẫn là một tổ chức tàn nhẫn, nhưng chúng đã không còn lợi thế trong khu vực mà chúng đã đạt được trong 9 tháng qua.

  Hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi! http://goo.gl/0bsAjO 

   

  Vox.com là một trang web tin tức giúp bạn cắt giảm những thông tin hỗn độn và hiểu những gì thực sự điều khiển các sự kiện ở các tiêu đề. Ghé qua http://www.vox.com để có có thể nhanh chóng cập nhật mọi thứ từ vùng Kurdistan cho đến ứng dụng Kim Kardashian.

  Xem danh mục video đầy đủ của chúng tôi: http://goo.gl/IZONyE

  Theo dõi Vox trên Twitter: http://goo.gl/XFrZ5H

  Hoặc trên Facebook: http://goo.gl/U2g06o

  ----------------------------------------

  ISIS is still a ruthless group, but it no longer has the territorial advantage it has enjoyed for the past 9 months. Subscribe to our channel! http://goo.gl/0bsAjO

  Vox.com is a news website that helps you cut through the noise and understand what's really driving the events in the headlines. Check out http://www.vox.com to get up to speed on everything from Kurdistan to the Kim Kardashian app.

  Check out our full video catalog: http://goo.gl/IZONyE

  Follow Vox on Twitter: http://goo.gl/XFrZ5H

  Or on Facebook: http://goo.gl/U2g06o

   

  ISIS hiện vẫn là một tổ chức tàn nhẫn, nhưng chúng đã không còn lợi thế trong khu vực mà chúng đã đạt được trong 9 tháng qua.

  Hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi! http://goo.gl/0bsAjO 

   

  Vox.com là một trang web tin tức giúp bạn cắt giảm những thông tin hỗn độn và hiểu những gì thực sự điều khiển các sự kiện ở các tiêu đề. Ghé qua http://www.vox.com để có có thể nhanh chóng cập nhật mọi thứ từ vùng Kurdistan cho đến ứng dụng Kim Kardashian.

  Xem danh mục video đầy đủ của chúng tôi: http://goo.gl/IZONyE

  Theo dõi Vox trên Twitter: http://goo.gl/XFrZ5H

  Hoặc trên Facebook: http://goo.gl/U2g06o

  ----------------------------------------

  ISIS is still a ruthless group, but it no longer has the territorial advantage it has enjoyed for the past 9 months. Subscribe to our channel! http://goo.gl/0bsAjO

  Vox.com is a news website that helps you cut through the noise and understand what's really driving the events in the headlines. Check out http://www.vox.com to get up to speed on everything from Kurdistan to the Kim Kardashian app.

  Check out our full video catalog: http://goo.gl/IZONyE

  Follow Vox on Twitter: http://goo.gl/XFrZ5H

  Or on Facebook: http://goo.gl/U2g06o

   

  298 người xem


  Bình luận (0)