Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Kim Chi

  9 tháng trước

  Warren Buffett -Nhà đầu tư  cho ta thấy quá trình ra quyết định của ông trong khi lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư và do đó cho một cái nhìn sâu sắc sâu sắc về sự khôn ngoan của ông cho cuộc sống. Những suy nghĩ của ông có thể trở thành những nguyên tắc hướng dẫn của cuộc sống của các nhà đầu tư hoặc bất kì ai. 

  -----------------------

  Warrren Buffett, The investor saint reveals his decision making process while choosing businesses for investment and thus gives a deep insight into his wisdom for life. His thoughts can well become the guiding principles of anybody's life, investor or not.

  Warren Buffett -Nhà đầu tư  cho ta thấy quá trình ra quyết định của ông trong khi lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư và do đó cho một cái nhìn sâu sắc sâu sắc về sự khôn ngoan của ông cho cuộc sống. Những suy nghĩ của ông có thể trở thành những nguyên tắc hướng dẫn của cuộc sống của các nhà đầu tư hoặc bất kì ai. 

  -----------------------

  Warrren Buffett, The investor saint reveals his decision making process while choosing businesses for investment and thus gives a deep insight into his wisdom for life. His thoughts can well become the guiding principles of anybody's life, investor or not.

  611 người xem


  Bình luận (0)