Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Thưởng thức ba bữa ăn miễn phí với Blue Apron tại http://cook.ba/2CdixUK

  Theo dõi Half as Interesting (Một kênh khác của Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Theo dõi podcast của tôi với Brian từ Real Engineering:
  https://itunes.apple.com/us/podcast/s... (iTunes link)
  https://www.youtube.com/channel/UC_10... (YouTube link)

  --------------------------

  Get 3 free meals from Blue Apron at http://cook.ba/2CdixUK

  Subscribe to Half as Interesting (The other channel from Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Check out my podcast with Brian from Real Engineering:
  https://itunes.apple.com/us/podcast/s... (iTunes link)
  https://www.youtube.com/channel/UC_10... (YouTube link)

  Thưởng thức ba bữa ăn miễn phí với Blue Apron tại http://cook.ba/2CdixUK

  Theo dõi Half as Interesting (Một kênh khác của Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Theo dõi podcast của tôi với Brian từ Real Engineering:
  https://itunes.apple.com/us/podcast/s... (iTunes link)
  https://www.youtube.com/channel/UC_10... (YouTube link)

  --------------------------

  Get 3 free meals from Blue Apron at http://cook.ba/2CdixUK

  Subscribe to Half as Interesting (The other channel from Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Check out my podcast with Brian from Real Engineering:
  https://itunes.apple.com/us/podcast/s... (iTunes link)
  https://www.youtube.com/channel/UC_10... (YouTube link)

  491 người xem


  Bình luận (0)