Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Chúng ta có thể sống sót nếu chỉ ăn thịt người không?

  10 động vật ăn thịt người kì lạ nhất - https://youtu.be/4L6YtH1K9sc 

  Theo dõi cập nhật video hàng tuần:  http://bit.ly/asapsci

  NHẬN SÁCH CỦA ASAPSCIENCE : http://asapscience.com/book/

  Tạo bởi: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Biên tập: Rachel Salt, Mitchell Moffit & Gregory Brown

  Minh họa: by: Max Simmons

  Chỉnh sửa: Sel Ghebrehiwot

  HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI!

  Instagram và Twitter: @whalewatchmeplz và @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC và http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Snapchat: realasapscience

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 

  SNAPCHAT  'whalewatchmeplz' và 'pixelmitch'

  Video được tạo bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Liên lạc với chúng tôi!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

   

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  https://www.sciencenews.org/blog/gory...

  http://rsos.royalsocietypublishing.or...

  http://www.jstor.org/stable/1446361?o...

  http://www.smithsonianmag.com/smart-n...

  https://www.wired.com/2006/11/robot_i...

  http://www.medicaldaily.com/cannibali...

  http://www.nature.com/nature/journal/...

  http://www.smithsonianmag.com/history...

  https://www.theguardian.com/books/201...

  http://www.livescience.com/51191-cann...

  https://www.theguardian.com/science/n... 

  --------

  Could we survive if we only ate humans!?

  10 Weirdest Cannibalistic Animals - https://youtu.be/4L6YtH1K9sc

  SUBSCRIBE: http://bit.ly/asapsci

  Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Written by: Rachel Salt, Mitchell Moffit & Gregory Brown

  Illustrated: by: Max Simmons

  Edited by: Sel Ghebrehiwot

  FOLLOW US!

  Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Snapchat: realasapscience

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com

  SNAPCHAT US 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'

  Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Send us stuff!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

  Mesolithic

  Chúng ta có thể sống sót nếu chỉ ăn thịt người không?

  10 động vật ăn thịt người kì lạ nhất - https://youtu.be/4L6YtH1K9sc 

  Theo dõi cập nhật video hàng tuần:  http://bit.ly/asapsci

  NHẬN SÁCH CỦA ASAPSCIENCE : http://asapscience.com/book/

  Tạo bởi: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Biên tập: Rachel Salt, Mitchell Moffit & Gregory Brown

  Minh họa: by: Max Simmons

  Chỉnh sửa: Sel Ghebrehiwot

  HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI!

  Instagram và Twitter: @whalewatchmeplz và @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC và http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Snapchat: realasapscience

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 

  SNAPCHAT  'whalewatchmeplz' và 'pixelmitch'

  Video được tạo bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Liên lạc với chúng tôi!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

   

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  https://www.sciencenews.org/blog/gory...

  http://rsos.royalsocietypublishing.or...

  http://www.jstor.org/stable/1446361?o...

  http://www.smithsonianmag.com/smart-n...

  https://www.wired.com/2006/11/robot_i...

  http://www.medicaldaily.com/cannibali...

  http://www.nature.com/nature/journal/...

  http://www.smithsonianmag.com/history...

  https://www.theguardian.com/books/201...

  http://www.livescience.com/51191-cann...

  https://www.theguardian.com/science/n... 

  --------

  Could we survive if we only ate humans!?

  10 Weirdest Cannibalistic Animals - https://youtu.be/4L6YtH1K9sc

  SUBSCRIBE: http://bit.ly/asapsci

  Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Written by: Rachel Salt, Mitchell Moffit & Gregory Brown

  Illustrated: by: Max Simmons

  Edited by: Sel Ghebrehiwot

  FOLLOW US!

  Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Snapchat: realasapscience

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com

  SNAPCHAT US 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'

  Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Send us stuff!

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

  Mesolithic

  336 người xem


  Bình luận (0)