Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public11 tháng trước

15 Website Tổng Hợp Các Bài Test Online Hữu Ích, Miễn Phí Để Thi Tuyển Vào Ngân Hàng Và Các Công Ty Tài Chính

Với sự phát triển ngày càng sôi động của ngành CNTT, bạn hoàn toàn có thể làm chủ kiến thức và định mệnh của mình chỉ bằng 1 cú click chuột. Bạn có thể tin hoặc không tin nhưng đó là sự thật!

Sau đây là bài viết tổng hợp các website cho phép bạn thi test miễn phí trực tuyến từ GiangBLOG. Giúp cho bạn trau dồi các kiến thức và kỹ năng ở nhiều phần thi phổ biến hiện nay bao gồm:

1) Numerical Test

2) Clerical Test

3) Verbal Test  

4) Languages Test  

5) Technology Test  

6) GRE  

7) GMAT  

8) BMAT  

9) IQ  

(hiện chúng được áp dụng các các NH nước ngoài như HSBC, Standard chartered bank, Bank of America, JP Morgan Chase ...)

Free online tests

1. SHL Direct - www.shldirect.com

Gives direct example questions, practice tests and information about the graduate selection process  

2. ASE - www.ase-solutions.co.uk 

Offers a range of personality and skills tests including graduate and management tests

3. Psychometric Success - www.psychometric-success.com 

Free site which provides everything you need to pass a job selection tests  

4. Assessment Day - www.assessmentday.co.uk 

Free site offering practice aptitude (numerical & verbal) tests comparable with those used by graduate recruiters  

5. Berger Aptitude for Programming Test - www.psychometrics-uk.com/bapt.html

Is a sample test that measures aptitude for learning computer programming

6. Efinancial Careers - http://students.efinancialcareers.co.uk/numerical_test.htm 

Provides examples of numerical tests used by employers in the financial services sector  

7. University of Kent Careers Service - http://www.kent.ac.uk/careers/psychotests.htm 

Examples of on-line tests to work through with explanations

8. Mathcentre - www.mathcentre.ac.uk/students.php 

Provides help with preparation for psychometric tests encountered during the recruitment process.  

9. Numerical Guru - www.numericalguru.com

Numerical Guru provide two free practice tests.   

 

10. Psychological Testing Centre (PTC) - www.psychtesting.org.uk

Provides information and services relating to standards in tests and testing for test takers, test users, test developers and members of the public.

See 'Realise Potentail's' frequently asked questions on psychometrics (note: 'Realise Potential' offers psychology-based solutions to organisations. Their work uses objective assessment methods such as psychometrics and, to support both test users and test takers)  

11. Top Employers - www.topemployers.co.uk 

Graduate Jobs Numeracy Game Sponsored by J.P. Morgan  

12. WikiJob www.wikijob.co.uk/wiki/aptitude-tests

Free practice numerical, verbal and diagrammatical reasoning tests available  

Test Websites for GRE, GMAT and BMAT

13. BMAT (BioMedical Admissions Test) - www.admissionstests.cambridgeassessment.org.uk/adt/  

14. GMAT (Graduate management Admission Test) - www.mba.com/mba/thegmat   15. GRE (Graduate Record Exam) - https://www.ets.org/praxis/      

Theo GiangBLOG

1,828 người xem


Bình luận (0)