Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 năm trước

28 Khóa IT Online Miễn Phí Của 8 Trường Đại Học Danh Tiếng (Phần 1)

Ivy League – Liên đoàn Ivy gồm 8 trường ĐH danh tiếng nhất thế giới gồm có: Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia và Pennsylvania. Cả 8 trường ĐH đều năm trong top 15 trường ĐH của US News & World Report 2017.

Cùng xem các khóa học online IT miễn phí mà bạn không học sẽ vô cùng nuối tiếc!

1. Introduction to Computer Science

Harvard University via edX

★★★★★ (52 ratings)

2. Algorithms, Part I

Princeton University via Coursera

★★★★☆ (48 ratings)

3. Machine Learning

Georgia Institute of Technology via Udacity

★★★★★ (4 ratings)

4. Analysis of Algorithms

Princeton University via Coursera

★★★★★ (4 ratings)

5. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies

Princeton University via Coursera

★★★★☆ (10 ratings)

6. Introduction to Spreadsheets and Models

University of Pennsylvania via Coursera

★★★★★ (3 ratings)

7. Computer Architecture

Princeton University via Coursera

★★★★★ (4 ratings)

8. Machine Learning

Brown University via Udacity

★★★★★ (1 rating)

9. Networks Illustrated: Principles without Calculus

Princeton University via Coursera

★★★★☆ (3 ratings)

10. Software Defined Networking

Princeton University via Coursera

★★★★☆ (5 ratings)

11. Machine Learning 1 — Supervised Learning

Brown University via Udacity

★★★★☆ (1 rating)

12. Machine Learning: Unsupervised Learning

Brown University via Udacity

★★★★☆ (1 rating)

13. Introduction to Bioconductor: Annotation and Analysis of Genomes and Genomic Assays

Harvard University via edX

★★★★☆ (1 rating)

14. Statistics and R

Harvard University via edX

★★★★☆ (13 ratings)

15. Networks: Friends, Money, and Bytes

Princeton University via Coursera

★★★☆☆ (1 rating)

16. The Computing Technology Inside Your Smartphone

Cornell University via edX

★★★★★ (2 ratings)

17. Using Python for Research

Harvard University via edX

18. Case Studies in Functional Genomics

Harvard University via edX

★★★☆☆ (1 rating)

19. Machine Learning for Data Science and Analytics

Columbia University via edX

★★★☆☆ (15 ratings)

20. Reinforcement Learning

Brown University via Udacity

★★☆☆☆ (6 ratings)

21. Enabling Technologies for Data Science and Analytics: The Internet of Things

Columbia University via edX

★☆☆☆☆ (5 ratings)

22. Statistical Thinking for Data Science and Analytics

Columbia University via edX

★★☆☆☆ (13 ratings)

23. Artificial Intelligence (AI)

Columbia University via edX

★☆☆☆☆ (1 rating)

24. Machine Learning

Columbia University via edX

25. Big Data in Education

Columbia University via edX

26. High-performance Computing for Reproducible Genomics

Harvard University via edX

27. AP® Computer Science Principles

Harvard University via edX

28. Animation and CGI Motion

Columbia University via edX

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,635 người xem


Bình luận (0)