Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public9 ngày trước

Đối Phó Với Môi Trường Luôn Thay Đổi

Nhà quản trị thành công có thể dự kiến và điều chỉnh để thích ứng thay vì không chuẩn bị và chịu sự tác động của các biến động trong môi trường kinh doanh một cách thụ động. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không tồn tại biệt lập mà thường xuyên tác động qua lại với môi trường. Những sự thay đổi từ môi trường xung quanh có thể tạo ra cơ hội hoặc nguy cơ, đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của bản thân doanh nghiệp. Nhìn chung, môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động của một doanh nghiệp, từ mục tiêu và chiến lược, phạm vi hoạt động, cho đến kết quả sản xuất, kinh doanh.
(*) Đây là bài viết được người dùng Ybox share dưới dạng link với nội dung không đầy đủ. Để xem chi tiết, bạn vui lòng click vào đây.

24 người xem


Bình luận (0)