Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 tháng trước

Hoàn Thiện Bản Thân: Tư Duy Cùng Thắng (Phần 2)

Trong một thế giới toàn cầu hóa như ngày này thì mối quan hệ chủ đạo là Tư duy cùng thắng. Nếu tôi không cạnh tranh được với anh thì tôi có thể hợp tác với anh vì anh không thể giỏi tất cả mọi thứ. Ngay cả trong một cuộc thi, khi tôi thua anh tôi không cay cú mà tôi học hỏi từ anh, lấy anh làm mục tiêu phấn đấu… Cho dù mỗi tư duy đều có chỗ thích hợp để dùng nhưng nếu bạn xây dựng cho mình một tư duy cùng thắng thì cơ hội của bạn sẽ nhiều hơn. Để xây dựng cho mình tư duy cùng thắng, đầu tiên bạn phải thấy rằng tư duy cùng thắng mang lại nhiều lợi ích hơn so với loại tư duy mà bạn đang sở hữu. Phải củng cố thật vững chắc vì bạn sẽ liên tục bị cám dỗ bởi những lợi ích trước mắt. Ngày nay, người giỏi hơn mình, công ty mạnh hơn mình, đất nước giàu hơn mình thì nhiều lắm. Mình cứ thắng thua với họ thì chỉ thiệt mình; thà thắng ít còn hơn là thua nhiều. Kẻ giỏi thường không cố thắng thua với kẻ kém hơn mình; chỉ có kẻ kém là hiếu thắng thôi.

69 người xem


Bình luận (0)