Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[IELTS] Nghệ Thuật Paraphrase Số Liệu Trong Task I

Bắt tay vào viết bài Task I, bạn sẽ phải xử lý hàng đống số liệu được cung cấp cho mỗi biểu đồ. Bạn đã biết cách làm thế nào để paraphrase số liệu trong bài viết Task I để ăn điểm tiêu chí từ vựng?

Theo đó, bạn hãy áp dụng 4 cách dưới đây nhé!

 

Cách 1: Sử dụng các con số cho sẵn trên biểu đồ

 

Cách đơn giản nhất là bạn report số liệu biểu đồ bằng các con số cho sẵn.

 

 

200 units of the ice cream sold weekly are blueberry flavored.

400 of the ice cream cups sold in the school were vanilla flavored.

600 units of chocolate flavoured ice cream were sold.

 

Cách 2: Chuyển sang dữ liệu % tương đương

 

Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng những con số cho sẵn, mà không biết chuyển nó về một lượng tương đương khác, bài viết của bạn sẽ bị các examiner đánh giá không cao. Theo đó , bạn có thể “hô biến” các số liệu thành phần trăm.

 

 

50% of all ice cream sold were chocolate flavored.33% of the ice cream sales were the vanilla flavored option.17% of the school’s ice cream cup sales represented those flavored blueberry. Based on this data, the school should order this flavor the least for the following weeks, as it does not seem as popular with students, as the chocolate flavored one.

 

Cách 3: Dùng các phrase băt đầu bằng mạo từ “A”

 

Bên cạnh các con số phần trăm, bạn cũng có thể dùng các cụm từ chỉ định lượng bắt đầu với a ở bên dưới

 

A small number              A huge number of        A minority

 

A large group                  A small group                A majority

 

Ví dụ

 

A small group shows to have taken interest in studying German, as well as, Spanish.A minority is shown to represent those studying German, Spanish and French.According to the Eurostat survey a very large number choose to study English. In fact, this number is larger than putting all the other top three languages together.

 

Cách 4:  Dùng giới từ “of”

 

Khi bạn dung of, từ này sẽ đứng đầu câu và có 2 nghĩa là “take from” và “ out of the” . Các bạn cùng nhìn biểu đồ và theo dõi 2 ví dụ dưới đây:

 

Ví dụ:  ( Với nghĩa là taken from...)

 

 

Of the survey conducted by Eurostat in 2015, English is the number one language studied in the world.Of the research made, people who studied English, at 94%, far outnumbered those who studied other languages, the next being only 23% which is French.

 

Ví dụ:  (Với nghĩa là out of the...)

 

 

Of the total participants in the survey conducted by Eurostat in 2015, 94% study English.Of all the languages in the world, the most popular is English.

Hung Hanu lược dịch từ Ielts Podcast

386 người xem


Bình luận (0)